Tháng 11 năm 2010 - Với các bài tiểu luận về ảnh hưởng của Armajani với tư cách là một nhà điêu khắc và nghệ sĩ công cộng, một niên đại về công việc và cuộc sống của anh ấy, và các bức ảnh.