Tháng 11 năm 2010 - Với nghệ thuật đặc trưng của nhà điêu khắc.