Loạt bài này, được sản xuất bởi Stanford Social Đổi mới Đánh giá hợp tác với Mission Investors Exchange, sẽ khám phá những gì tiếp theo trong đầu tư tác động và những gì có thể học được từ một số nền tảng sáng tạo nhất.