Tháng 11 năm 2004 - Với các bài tiểu luận về ảnh hưởng của Skrowaczewski với tư cách là nhạc trưởng và nhà soạn nhạc, một niên đại về công việc và cuộc sống của ông, và các bức ảnh gốc.