Sức mạnh của Minnesota rất đơn giản - đó là con người của chúng ta. Chúng tôi xây dựng mọi thứ, phát minh ra mọi thứ và chăm sóc cho gia đình và hàng xóm của chúng tôi.

Sức mạnh của Minnesota hỗ trợ các cuộc trò chuyện cộng đồng bằng cách chia sẻ những câu chuyện - những câu chuyện về những người đang xây dựng một nền kinh tế năng lượng sạch đang cung cấp năng lượng cho cộng đồng, tiểu bang và quốc gia của chúng ta.

Bạn có biết rằng Minnesota là nơi có hơn 59.000 việc làm năng lượng sạch? Những công việc này duy trì gia đình - họ trả lương cao và họ giúp trẻ em sống trong cộng đồng nơi chúng lớn lên. Năng lượng sạch cũng giữ nông dân trên đất của họ, tạo thu nhập cho gia đình và doanh thu thuế tài sản hỗ trợ các trường học, công viên và cảnh sát địa phương.

Xem video và tham gia cuộc trò chuyện tại powerofmn.org.

 Xem tài liệu đầy đủ