Elizabeth McGeveran, giám đốc đầu tư tác động của chúng tôi, đưa ra quan điểm về cách đầu tư có ý thức xã hội đã trở thành xu hướng và nơi mà nó có thể được hướng tới Tập 76 của Podcast: 'Trao đổi tại Goldman Sachs.'