Tháng 6 năm 2014

Một công cụ mới của Hội đồng Thị trưởng khu vực ULI MN được thiết kế để giúp các cá nhân, hộ gia đình, nhà hoạch định chính sách, nhà hoạch định, ngành bất động sản và cộng đồng trong Twin City 13-County Metro đánh giá tốt hơn chi phí kết hợp giữa lựa chọn nhà ở và giao thông.

Máy tính MSP H + T là một công cụ tùy biến được thiết kế để dễ dàng ước tính chi phí vận chuyển và nhà ở kết hợp và so sánh chi tiết của bạn với chi phí trung bình trong khu phố. Nó được thiết kế đặc biệt để khám phá các lựa chọn nhà ở và giao thông khác nhau và tác động tài chính tổng thể của việc sống gần hoặc xa hơn với công việc.