Xin lưu ý: Quy trình đăng ký được thảo luận trong video này đã lỗi thời. McKnight đã sửa đổi quy trình tài trợ của mình vào năm 2022 để chấp nhận các đơn đăng ký trên cơ sở luân phiên và chuyển sang quy trình đăng ký tài trợ một bước được đơn giản hóa. Hãy ghé thăm của chúng tôi Làm thế nào để nộp trang để biết thông tin cập nhật nhất.

Cảm ơn tất cả những người đã tham gia với chúng tôi Thứ Năm, ngày 24 tháng 9, vì Cộng đồng sống động và công bằng (V&EC) chương trình hội thảo trên web. Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp 375 người từ nhiều tổ chức khác nhau trên toàn tiểu bang!

Xem ở trên hoặc đọc bản ghi nếu bạn không thể tham dự hoặc muốn xem lại bài thuyết trình. Bạn có thể xem trước ứng dụng của chúng tôi (PDF, Từ) chuẩn bị. Ngoài ra, chúng tôi mời bạn đọc một Hỏi & Đáp, trả lời các câu hỏi phổ biến về chương trình V&EC.