Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Nguồn vốn

Nguồn vốn

Root Capital

Nguồn vốn đầu tư vào sự tăng trưởng của các doanh nghiệp nông nghiệp để họ có thể chuyển đổi các cộng đồng nông thôn. Những doanh nghiệp này mua các loại cây trồng như cà phê, ca cao hoặc quinoa từ nông dân sản xuất nhỏ. Với sự phát triển, chúng trở thành động lực tác động có thể nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm, trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, duy trì hòa bình và bảo tồn các hệ sinh thái dễ bị tổn thương. Root Capital cung cấp cho các doanh nghiệp này các nguồn lực quan trọng: tiếp cận vốn, đối tác thương mại và kỹ thuật, đào tạo tài chính và thực hành bảo tồn.

Được hỗ trợ bởi Quỹ McKnight, Root Capital đã tổ chức các hội thảo quản lý tài chính cho bốn tổ chức sản xuất quinoa ở vùng cao nguyên của Bolivia. Các hội thảo này đã củng cố năng lực của đội ngũ nhân viên của các tổ chức này để quản lý doanh nghiệp của họ một cách hiệu quả và tạo cơ hội cho nông dân sản xuất nhỏ trong khu vực nơi việc tiếp cận tài chính và đào tạo là cực kỳ hiếm. Ngoài ra, Quỹ McKnight đã tài trợ cho một nghiên cứu về tác động cho phép Root Capital đánh giá liệu vốn và đào tạo mà nó cung cấp có tạo ra tác động tích cực giữa các cộng đồng canh tác này hay không. Phần lớn nông dân quinoa được khảo sát báo cáo rằng sau khi tham gia các hiệp hội sản xuất mà Root Capital đã hỗ trợ, chất lượng cuộc sống của họ được cải thiện.

Phối hợp với các nhà tài trợ như Quỹ McKnight, Root Capital đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho hơn 1.000 doanh nghiệp ở Châu Mỹ Latinh, Châu Phi và Châu Á và đã phân phối 1,2 tỷ đô la để cải thiện cuộc sống của sáu triệu người trong cộng đồng nông nghiệp.

Đề tài: thực phẩm toàn cầu

Tháng Năm 2015

Tiếng Việt