Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Tạp chí Tây Nam | Hòa giải giải quyết các vụ trục xuất nhanh

Christopher Mendez trì hoãn việc trả tiền thuê căn hộ ở khu phố Lyndale của mình, để xem điều gì sẽ xảy ra. Tiền thuê đáo hạn vào ngày đầu tiên của tháng. Anh ta đi làm về vào ngày 6 để tìm thông báo trên cửa: Nếu anh ta không trả tiền trong 24 giờ, một vụ trục xuất sẽ được nộp.

Đề cập: Trung tâm giải quyết xung đột, Mạng lưới luật sư tình nguyện và Cơ quan nhà ở công cộng tại tiểu bang Minneapolis là những người được cấp McKnight.

Đọc toàn bộ bài viết

Đề tài: Vùng & Cộng đồng

Tháng Tư 2018

Tiếng Việt