Bỏ qua nội dung
Tấm năng lượng mặt trời
1 đọc tối thiểu

Sao Tribune | Nhiều thành phố trên khắp bang Minnesota đang chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo

Tuy nhiên, ở St. Cloud, một cặp mảng năng lượng mặt trời mạnh mẽ và máy sinh học tiên tiến biến nước thải thành điện, nhiệt và phân bón đôi khi tạo ra nhiều năng lượng hơn mức mà nhà máy có thể sử dụng. Điều đó đã xảy ra lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 4 năm ngoái. Kể từ đó, nó đã xảy ra vào 30 ngày nữa, gần đây nhất là vào ngày 5 tháng Sáu.

Đề cập: Viện Great Plains là một người được cấp McKnight.

ĐỌC BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ

Đề tài: Khí hậu & Năng lượng Trung Tây

Tháng Sáu 2018

Tiếng Việt