Bỏ qua nội dung

Hệ thống lương thực có mối liên hệ chặt chẽ với biến đổi khí hậu và công bằng. Vào quý 4 năm 2021, chương trình Quốc tế của chúng tôi đã cấp $1,3 mi… https://t.co/ZiCUM82bpj

Tiếng Việt