Aimee Witteman dẫn đầu chương trình Năng lượng & Khí hậu Trung Tây của Tổ chức McKnight, tập trung vào việc thúc đẩy và phát triển năng lượng sạch ở Trung Tây. Trong vai trò này, cô làm việc với một nhóm đa dạng các doanh nghiệp, người tiêu dùng, công bằng xã hội, môi trường và các tổ chức lao động. Witteman cũng chủ trì nhóm các nhà tài trợ năng lượng sạch miền Trung Tây, và phục vụ trong các ủy ban điều hành của Phòng thí nghiệm vận động khí hậu và Nhóm các nhà tài trợ năng lượng và khí hậu quốc gia.

Chương trình Khí hậu & Năng lượng Trung Tây đã được triển khai vào năm 2013 dưới sự chỉ đạo của Witteman sau khi cô lãnh đạo hội đồng quản trị và nhân viên cấp cao trong một thiết kế lại của người tiền nhiệm. Witteman đã tận dụng các khoản tài trợ, đầu tư tác động và sự tham gia của các nhà lãnh đạo công cộng và tư nhân để thúc đẩy quá trình khử cacbon sâu của hệ thống năng lượng của khu vực.

Trước đây, Witteman từng là nhân viên chương trình Môi trường của McKnight chuyên về các hệ thống nông nghiệp và chất lượng nước. Ngoài hoạt động từ thiện, bà đã giữ các vị trí lãnh đạo trong một số tổ chức phi lợi nhuận, hướng dẫn vận động chính sách công, truyền thông chiến lược và các nỗ lực của chiến dịch liên minh. Witteman là giám đốc điều hành đầu tiên của Liên minh Nông nghiệp bền vững Quốc gia tại Washington, DC, nơi cô ủng hộ cho sự bền vững của hệ thống lương thực, tài nguyên thiên nhiên và cộng đồng nông thôn. Witteman có bằng MS về khoa học và chính sách nông nghiệp của Đại học Tufts. Khi cô không tham gia các cuộc họp, Witteman thích đi bộ xuyên rừng phía bắc và sa lầy với hai cô con gái nhỏ.