David Nicholson gia nhập McKnight vào tháng 9 năm 2020 với tư cách là Cộng đồng sống động và công bằng (Cộng đồng) giám đốc chương trình. Chương trình Cộng đồng nhằm mục đích xây dựng một tương lai sôi động cho tất cả các Minnesotans với sức mạnh chung, thịnh vượng và sự tham gia.

Trong ba thập kỷ qua, David đã làm việc để tạo ra sự thay đổi mang tính hệ thống thông qua việc lãnh đạo cộng đồng và xây dựng phong trào ở cơ sở. Anh ấy đã đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong một số cơ sở từ thiện cộng tác và phi lợi nhuận.

Là giám đốc điều hành cho Quỹ đầu tư cho công lý, Nền tảng cộng đồng công bằng xã hội hàng đầu của Minnesota, ông tập trung vào việc xây dựng nền dân chủ do người dân hỗ trợ và tìm ra điểm giao nhau giữa các nhóm và lợi ích khác nhau. Anh ấy đã giới thiệu Dự án cho vào Minnesota, một mô hình từ thiện sáng tạo mang các nhóm người đa chủng tộc, đa chủng tộc cùng nhau tham gia vào hoạt động tài trợ tập trung vào cộng đồng.

Trước đó trong sự nghiệp của mình, David từng là giám đốc của các chương trình tại Trung tâm Ain Dah Yung (Nhà của chúng tôi), một trung tâm tài nguyên dựa trên văn hóa phục vụ các gia đình và thanh niên bản xứ. Ông cũng đã dành 5 năm để soạn thảo các chính sách trong chính quyền tiểu bang với tư cách là giám đốc của Quỹ tín thác của trẻ em, một chương trình hợp tác với cộng đồng địa phương để chấm dứt lạm dụng trẻ em.

David đã phục vụ trong các hội đồng phi lợi nhuận trong hơn 20 năm, 10 trong số họ giữ vai trò lãnh đạo hội đồng quản trị. Ông cũng đã phục vụ trong các ban từ thiện quốc gia, đáng chú ý nhất là cho các cựu Trao đổi kinh phí, một cộng tác quốc gia của 17 tổ chức công bằng xã hội.