David Nicholson joined McKnight in September 2020 as Cộng đồng sống động và công bằng (V&EC) program director. The V&EC program aims to xây dựng một tương lai sôi động cho tất cả các Minnesotans với sức mạnh chung, thịnh vượng và sự tham gia.

Trong ba thập kỷ qua, Nicholson đã làm việc để tạo ra sự thay đổi hệ thống thông qua sự lãnh đạo của cộng đồng và xây dựng phong trào ở cơ sở. Ông đã phục vụ trong vai trò lãnh đạo trong một số cơ sở từ thiện phi lợi nhuận và hợp tác.

As executive director for Quỹ đầu tư cho công lý, Minnesota’s premier social justice community foundation, he focused on building people-powered democracy and finding points of intersection between different groups and interests. He introduced the Dự án cho vào Minnesota, một mô hình từ thiện sáng tạo mang các nhóm người đa chủng tộc, đa chủng tộc cùng nhau tham gia vào hoạt động tài trợ tập trung vào cộng đồng.

Trước đó trong sự nghiệp của mình, Nicholson từng là giám đốc chương trình tại Trung tâm Ain Dah Yung (Nhà của chúng tôi), a culture-based resource center serving Native families and youth. He also spent five years crafting policies in state government as director of the Quỹ tín thác của trẻ em, một chương trình hợp tác với cộng đồng địa phương để chấm dứt lạm dụng trẻ em.

Nicholson has served on nonprofit boards for more than 20 years, 10 of them in board leadership roles. He has also served on national philanthropic boards, most notably for the former Trao đổi kinh phí, a national collaborative of 17 social justice foundations.