Với tư cách là cán bộ phụ trách chương trình của các chương trình Cộng đồng sôi động & bình đẳng và Khí hậu & Năng lượng Trung Tây, Dominic McQuerry giám sát và phát triển các danh mục tài trợ sáng tạo ở điểm giao nhau giữa các mục tiêu về khí hậu và công bằng của McKnight với trọng tâm là tăng cường sự tham gia dân chủ và gắn kết của người dân. Dominic là một chuyên gia chính sách và gắn kết cộng đồng với niềm đam mê hỗ trợ cuộc sống và sinh kế của người dân, hướng dẫn và hỗ trợ các liên minh mạnh mẽ ở Minnesota về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em, v.v. Dominic sẽ phát triển và thực hiện một chiến lược dựa trên Minnesota để tăng cường hiệu quả phong trào và sức mạnh của những người bị ảnh hưởng bởi sự bất công.

Dominic đến với McKnight từ Quỹ Amherst H. Wilder, nơi ông chỉ đạo chính sách công và công tác quan hệ cộng đồng, dẫn dắt các liên minh thành công tại Capitol của bang. Tại Wilder Foundation, Dominic đã làm việc để phá bỏ các rào cản trong hoạch định chính sách ngăn cách giữa mọi người và cộng đồng khỏi quá trình — thúc đẩy hành động tập thể và mang lại tiếng nói mới cho Capitol của bang. Cùng với nhiều đối tác, Dominic đã chiến đấu vì sức khỏe, dịch vụ con người và thay đổi chính sách nhà ở, đảm bảo chiến thắng lớn cho Minnesotans. Đáng chú ý, Dominic đã hợp tác với các bậc cha mẹ từ liên minh Saint Paul Promise Neighborhood and Neighborhoods for All để thông qua luật thành lập Homework Starts with Home, một chương trình hỗ trợ cho thuê nhà dành cho những gia đình vô gia cư và di chuyển nhiều có trẻ em trong độ tuổi đi học. Ông cũng quản lý Chương trình Bình đẳng Cộng đồng, nơi ông tập trung vào việc tăng cường sự tham gia của các cộng đồng BIPOC trong quá trình lập pháp.

Từ năm 2019 đến năm 2020, Dominic từng là cố vấn chính sách cho Thống đốc Tim Walz và Thống đốc Peggy Flanagan về đầu tư vốn, nhà ở, vô gia cư, các vấn đề cựu chiến binh và phát triển băng thông rộng. Trong vai trò này, ông đã giúp hướng dẫn chiến lược và luật pháp cho văn phòng thống đốc, tư vấn cho các ủy viên và nhân viên cơ quan nhà nước về việc phát triển các sáng kiến chính sách và ngân sách, đàm phán với các nhà lập pháp và làm việc chặt chẽ với các bên liên quan. Trong nhiệm kỳ của mình, Minnesota đã thông qua dự luật liên kết lớn nhất trong lịch sử tiểu bang, bao gồm $30 triệu đặc biệt cho các dự án cho các tổ chức phi lợi nhuận do BIPOC Minnesotans lãnh đạo và phục vụ.

Dominic giảng dạy một khóa học về vận động, tổ chức và vận động hành lang phi lợi nhuận với tư cách là một giảng viên cộng đồng trong chương trình Thạc sĩ Vận động chính trị và Lãnh đạo Chính trị của Đại học Metropolitan State. Anh có bằng thạc sĩ về chính sách công và bằng cử nhân về khoa học chính trị tại Đại học Minnesota, và anh đã nhận được Giải thưởng Lãnh đạo Sinh viên Trường Humphrey năm 2017 vì những đóng góp của anh cho lợi ích chung thông qua khả năng lãnh đạo và phục vụ.