Eileen Bloodgood Maler là người quản lý chương trình Khoa học thần kinh của McKnight từ năm 2008. Trong vai trò này, cô giám sát ngân sách 3,8 triệu đô la, điều phối ba chương trình giải thưởng và tổ chức một hội nghị thường niên.

Vào năm 2016, Maler đã điều phối hội nghị kỷ niệm 30 năm / năm của Quỹ hỗ trợ khoa học thần kinh, được tổ chức lần đầu tiên ở Minnesota trong 20 năm. Hơn 120 nhà khoa học thần kinh từ khắp đất nước đã tham gia, bao gồm cả người đoạt giải Nobel Richard Axel.

Maler đã liên kết với Quỹ McKnight từ năm 1998 khi cô là trợ lý hành chính của chương trình Thần kinh học. Cô đã tham khảo ý kiến cho Quỹ từ năm 2001 đến 2008, phát triển các phân tích đánh giá cụm về một số lĩnh vực tài trợ và thực hiện hơn 700 đánh giá trách nhiệm của người được cấp. Maler có bằng cử nhân âm nhạc của Đại học George Mason và bằng MBA của Đại học St. Thomas. Cô ấy đã sống ở Minneapolis từ năm 1992.