Jenna Dahlberg gia nhập McKnight vào năm 2021 với tư cách là giám đốc tài chính. Trong vai trò này, cô quản lý các chức năng báo cáo và kế toán tài chính của Tổ chức và giám sát các nhân viên kế toán.

Dahlberg có niềm đam mê xây dựng con người và đội nhóm với trọng tâm là dịch vụ khách hàng và hỗ trợ các tổ chức khi họ phát triển với việc triển khai hệ thống, tự động hóa và quy trình.

Trước khi gia nhập McKnight, Dahlberg từng là giám đốc tài chính bộ phận của Ryan Công ty. Tại đó, cô đã thành lập một nhóm đối tác tài chính để hỗ trợ báo cáo và dự báo tài chính cho từng khu vực xây dựng. Cô đã làm việc cho Be The Match hơn bảy năm với tư cách là người quản lý báo cáo tài chính, tuân thủ và hợp đồng / giải thưởng. Trước đó, cô đã có hơn 5 năm làm kế toán công cho các tổ chức phi lợi nhuận với nhiều năng lực khác nhau, bao gồm kiểm toán, thuế và tư vấn.

Dahlberg có bằng MBA của Đại học Saint Thomas và là một kế toán công được chứng nhận.