Jody Speer gia nhập Quỹ McKnight vào tháng 2 năm 2015 và là Giám đốc Công nghệ Thông tin. Speer có cả trách nhiệm chiến lược và chiến thuật đối với các hệ thống để hỗ trợ công việc và sứ mệnh của Quỹ.

Speer mang đến hơn 25 năm kinh nghiệm về bảo mật, quản trị, quản lý rủi ro, chiến lược tuân thủ, hoạt động CNTT, quản lý dự án và phát triển phần mềm và hệ thống.

Ngoài việc quản lý CNTT, Speer đã lãnh đạo nhiều dự án nội bộ lớn bao gồm làm mới cơ sở hạ tầng CNTT hoàn chỉnh, phát triển nền tảng quản lý thông tin và làm mới chương trình tiếp tục khắc phục thảm họa và kinh doanh.

Speer trước đây là một nhà tư vấn quản lý rủi ro và bảo mật thông tin trong nhiều bối cảnh, bao gồm các tổ chức tài chính, sản xuất, chính phủ liên bang và tiểu bang và giáo dục.

Speer tốt nghiệp năm 1986 của Đại học Wisconsin Wisconsin River Falls với bằng Cử nhân Khoa học về hệ thống máy tính. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã đạt được một số chứng chỉ CNTT bao gồm CISA (Kiểm toán viên hệ thống thông tin được chứng nhận), CRISC (Kiểm soát hệ thống thông tin và rủi ro), PCIP (Chuyên gia ngành thẻ thanh toán) và GCIH (Trình xử lý sự cố được chứng nhận GIAC).

Ngoài giờ làm việc, Speer thích đi chơi trên hồ cùng gia đình, các dự án nhà và làm hỏng spaniel cocker của cô.