Justin O'Carrick gia nhập McKnight vào tháng 4 năm 2022 với tư cách là kế toán viên của nhóm Tài chính. Trong vai trò này, Justin chủ yếu giám sát quá trình thanh toán các khoản phải trả của Quỹ. Ông cũng lưu giữ hồ sơ tài chính của Quỹ, thực hiện báo cáo tài chính và hỗ trợ kiểm toán hàng năm, ngân sách, hợp đồng và hồ sơ thuế. Justin đã làm việc cho McKnight từ tháng 11 năm 2020 với tư cách là kế toán hợp đồng và đã giúp quản lý quá trình chuyển đổi quan trọng trên toàn tổ chức sang hệ thống quản lý tài chính mới của Tổ chức.

Trước McKnight, Justin đã làm công việc kế toán hợp đồng khác với Robert Half, và là kế toán cho Stone Arch Commodities và kế toán tại Columbia Sussex. Ông tốt nghiệp cử nhân khoa học kế toán tại Đại học Bang Metropolitan.

Justin sống trong khu phố Midway ở St. Paul với người bạn đời của anh ấy, Heather, và con của họ, Faegan. Anh ấy hoạt động tích cực trong lĩnh vực di sản và văn hóa Ailen, cả qua niềm đam mê âm nhạc và khiêu vũ của Ailen cũng như vai trò thủ quỹ của Hội chợ Ailen ở Minnesota.

Justin sống theo phương châm, "Mọi thứ đều có chừng mực - bao gồm cả điều độ."