Kara Inae Carlisle gia nhập Quỹ McKnight vào năm 2017 với tư cách là phó chủ tịch chương trình. Kể từ khi gia nhập Quỹ, Carlisle đã hỗ trợ chiến lược và phát triển chương trình chéo, đặc biệt là khám phá các điểm giao cắt giữa chủng tộc, công bằng và dân chủ, nhằm hướng tới tác động lớn hơn trong các chương trình của Quỹ.

Trước đây, Carlisle đã có tám năm làm việc tại Quỹ WK Kellogg ở Battle Creek, MI, gần đây nhất là giám đốc của Chương trình New Mexico. Cô cũng phục vụ trong nhóm Hành chính và Tham gia từ thiện của Kellogg, phát triển sổ tay hướng dẫn đầu tiên để cung cấp thông tin về cách tiếp cận của họ đối với hoạt động tài trợ tại chỗ.

Trước đó, Carlisle đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại Los Angeles, bao gồm phó giám đốc tại Quảng trường công cộng Zócalo, giám đốc quan hệ công chúng và giám đốc trung tâm giải quyết tranh chấp 4.29 tại Liên minh người Mỹ Hàn Quốc. Cô cũng giám sát nhân sự và phát triển quỹ tại Trung tâm Thanh niên và Cộng đồng Koreatown, Inc. Ngoài ra, Carlisle từng là chủ tịch của Ủy ban Quan hệ Con người Thành phố Los Angeles và là chủ tịch của Đại hội Trao quyền. Cô ấy là cựu thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Quốc gia về Hòa giải Cộng đồng ở Washington, DC và năm 2019 đã được chọn tham gia Nhà tài trợ cho các Nhà lãnh đạo Thay đổi Tổ chức Hiệu quả trong Học bổng Từ thiện. Cô ấy hiện đang ở trong ban quản trị của Living Cities and Philanthropy for Active Civic Engagement mà cô ấy làm thư ký hội đồng quản trị. Cô cũng phục vụ trong các ban cố vấn cho Trung tâm Từ thiện Hiệu quả và Liên đoàn Công dân Quốc gia và gần đây đã được Thống đốc Walz bổ nhiệm vào Hội đồng Điều hành Sáng kiến Phụ nữ Trẻ của Minnesota.

Carlisle có bằng MBA của Trường Quản lý Kellogg của Northwestern và bằng MDiv về nghiên cứu và giáo dục đô thị của Trường Thần học Claremont.

Tải xuống ảnh chân dung