Kara Inae Carlisle gia nhập McKnight vào năm 2017 với tư cách là phó chủ tịch chương trình. Trong vai trò đó, cô đã dẫn đầu quá trình chuyển đổi chiến lược chương trình và học tập, đáp ứng với bối cảnh thay đổi nhanh chóng của sự thay đổi xã hội và đảm bảo rằng phân tích về chủng tộc, công bằng và dân chủ làm cơ sở cho tất cả các chiến lược của chương trình. Với sự lãnh đạo của bà, các chương trình của Quỹ ngày nay phản ánh sự tập trung và tích hợp hơn, cũng như cam kết nhiệt thành về công bằng và bền vững.

Trước đây, Kara đã có 8 năm làm việc tại Quỹ WK Kellogg ở Battle Creek, Michigan, gần đây nhất là giám đốc các chương trình ở New Mexico. Cô cũng phục vụ trong nhóm Hành chính và Tham gia từ thiện của Kellogg, phát triển sổ tay hướng dẫn đầu tiên để cung cấp thông tin về cách tiếp cận của họ đối với hoạt động tài trợ tại chỗ.

Trước đó trong sự nghiệp của mình, Kara đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại Los Angeles, bao gồm phó giám đốc tại Quảng trường công cộng Zócalo, giám đốc quan hệ công chúng và giám đốc trung tâm giải quyết tranh chấp 4.29 tại Liên minh người Mỹ Hàn Quốc. Cô cũng từng là chủ tịch của Ủy ban Quan hệ Con người của Thành phố Los Angeles và là chủ tịch của Đại hội Trao quyền. Cô từng là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Quốc gia về Hòa giải Cộng đồng ở Washington, DC, và là Người tài trợ cho các Nhà lãnh đạo Thay đổi Tổ chức Hiệu quả trong Tổ chức Từ thiện.

Là thành viên hội đồng quản trị hiện tại của cả Thành phố Sống và Trung tâm Quốc gia về Từ thiện Gia đình, Kara cũng là phó chủ tịch hội đồng quản trị và là thư ký của Tổ chức Từ thiện vì sự Tham gia của Công dân Tích cực. Cô phục vụ trong Ban Cố vấn của Trung tâm Từ thiện Hiệu quả và là người được Thống đốc Walz bổ nhiệm vào Hội đồng Điều hành Sáng kiến Phụ nữ Trẻ của Minnesota.

Kara có bằng MBA của Trường Quản lý Kellogg của Đại học Northwestern và bằng MDiv về nghiên cứu và giáo dục đô thị của Trường Thần học Claremont.

Câu nói yêu thích: “Sức mạnh mà không có tình yêu là liều lĩnh và lạm dụng, và tình yêu không có sức mạnh là sự ủy mị và thiếu máu. Quyền lực tốt nhất là tình yêu thực hiện các yêu cầu của công lý, và công lý tốt nhất là tình yêu sửa chữa mọi thứ chống lại tình yêu. " - Martin Luther King, Jr.