Lee Sheehy là giám đốc chương trình Khu vực & Cộng đồng, nỗ lực tạo ra một khu vực cạnh tranh trong thế kỷ 21 với cơ hội cho tất cả mọi người phát triển thịnh vượng.

Trước McKnight, Sheehy từng là giám đốc của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Amy Klobuchar, giám đốc điều hành Kế hoạch Cộng đồng và Phát triển Kinh tế cho Thành phố Minneapolis, giám sát các chức năng lập kế hoạch và phát triển, quản trị viên khu vực của Hội đồng Metropolitan, chỉ đạo kế hoạch, vận chuyển và chức năng xử lý nước thải, và phó tổng giám đốc của Tổng chưởng lý bang Minnesota Hubert Humphrey.

Sheehy đã nhận bằng cử nhân của mình từ Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts và bằng luật tại Đại học Minnesota.