Lee Sheehy là chủ tịch lâm thời của McKnight. Là cựu giám đốc chương trình Vùng & Cộng đồng của Quỹ trong 11 năm, ông có kiến thức sâu sắc về tổ chức và sẽ hợp tác với đội ngũ lãnh đạo cấp cao để làm cầu nối cho chủ tịch mới.

Trước McKnight, Sheehy từng là chánh văn phòng cho Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Amy Klobuchar, giám đốc điều hành Kế hoạch Cộng đồng và Phát triển Kinh tế của Thành phố Minneapolis, giám sát các chức năng lập kế hoạch và phát triển, quản trị viên khu vực của Hội đồng Đô thị, chỉ đạo việc lập kế hoạch, chuyển tuyến của hội đồng, và các chức năng xử lý nước thải, và là phó chính của Tổng chưởng lý Minnesota, Hubert Humphrey.

Sheehy nhận bằng cử nhân của Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, và bằng luật của Đại học Minnesota.