Paula Vasquez Alzate joined McKnight in October 2020 and is currently the program and grants associate for Vibrant & Equitable Communities with the Grants & Program Operations department. In this role, Paula supports all aspects of the grantmaking process for Vibrant & Equitable Communities grantee partners. Paula is passionate about developing internal grantmaking tools and processes that foster ongoing learning, while keeping equity at the core of her and the Foundation’s work.

During her tenure, Paula has provided administrative and operations support to the Vibrant & Equitable Communities and Arts & Culture programs, and assisted with the Lake Street Alignment project, grantmaking redesign effort, and the Ford ACT initiative. She has dedicated her career to working with underrepresented communities. Equity is at the core of her work as she strives to support systems change.

Trước McKnight, Paula làm việc tại Trung tâm Cowles với tư cách là điều phối viên giáo dục và tham gia cộng đồng và tại Northrop với tư cách là một thực tập sinh phát triển (cả hai tổ chức đều là đơn vị nhận tài trợ của McKnight). Cô ấy ủng hộ vũ đoàn Black Label Movement với tư cách là thành viên hội đồng quản trị và là cựu thành viên của công ty.

Cô có bằng cử nhân nghệ thuật múa tại Đại học Minnesota và hiện đang theo học MBA tại Trường Quản lý Carlson. Paula sinh ra và lớn lên ở Colombia và chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2014. Cô đã sống ở thành phố New York và Miami và hiện đang sống ở Minneapolis.