Rita Lee gia nhập McKnight vào tháng 3 năm 2015 với tư cách là trợ lý họp, sự kiện và hành chính của nhóm Lễ tân & Cơ sở vật chất. Với vai trò này, cô quản lý các phòng họp của McKnight và hỗ trợ việc sử dụng không gian của những người được cấp quyền, tổ chức trung bình 200 cuộc họp và sự kiện hàng năm.

Vào tháng 11 năm 2020, Rita chuyển sang vai trò hiện tại là trợ lý Tài chính & Hoạt động. Cô ấy cung cấp hỗ trợ hành chính cho VP Tài chính & Vận hành cũng như bộ phận nhân sự, nơi cô ấy là đối tác đáng tin cậy và chu đáo trong việc thực hiện nhiệm vụ và tối ưu hóa quy trình làm việc để đạt hiệu quả. Rita đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và hỗ trợ công việc hậu trường để đảm bảo thành công của McKnight trong việc thúc đẩy một tương lai công bằng, sáng tạo và phong phú hơn.

Cô thích đi du lịch, xem phim kinh dị, thoát khỏi các tiểu thuyết viễn tưởng và tránh các cam kết xã hội.