Sarah Lovan gia nhập McKnight vào năm 2005 và là nhân viên phụ trách chương trình từ năm 2012 cho chương trình Nghệ thuật của Quỹ, hỗ trợ các nghệ sĩ đang làm việc sáng tạo và đóng góp cho các cộng đồng sôi động ở Minnesota. Lovan tham gia vào các sáng kiến xây dựng thực địa, bao gồm các sáng kiến ở nông thôn và thành thị Minnesota cũng như trên toàn quốc. Cô ấy tận tâm với các thực hành cấp phép công bằng và quan tâm sâu sắc đến việc giảm bớt các rào cản đối với nguồn tài trợ.

Lovan tin tưởng vào sức mạnh của các nghệ sĩ và những người mang văn hóa để thay đổi cách chúng ta hiểu và tương tác với thế giới. Cô là thành viên tích cực của Tổ chức hợp tác tài trợ công bằng chủng tộc ở Minnesota và đóng vai trò là người ủng hộ địa phương và quốc gia nhằm tăng cường công bằng và công bằng trong hoạt động từ thiện. Kể từ năm 2019, Lovan đã phục vụ trong ủy ban tài trợ và cho vay của Tổ chức phi lợi nhuận Propel. Ngoài ra, cô đã tham khảo ý kiến với Trung tâm Từ thiện Dorothy A. Johnson tại Đại học Bang Grand Valley. Trung tâm Từ thiện Hiệu quả đã giới thiệu Lovan trong báo cáo nhận thức của người nhận tài trợ với tư cách là một cán bộ chương trình được đánh giá cao trong không gian giao tiếp hiệu quả và tôn trọng những người được tài trợ.

Trước McKnight, Lovan làm việc trong lĩnh vực phát triển tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Minneapolis. Cô đã nhận bằng cử nhân về nghiên cứu văn hóa và văn học so sánh với trọng tâm là âm nhạc tại Đại học Minnesota và tốt nghiệp chương trình Mini MBA tại Đại học St. Thomas.