Therese Casey gia nhập Quỹ McKnight vào năm 1988 và giữ vai trò kiểm soát của tổ chức này đến năm 1999. Với vai trò hiện tại là giám đốc tài chính, Casey chịu trách nhiệm quản lý các chức năng báo cáo và kế toán tài chính của Quỹ để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, quy định của chính phủ, kiểm soát và các phương pháp hay nhất. Cô dẫn đầu nhóm tài chính trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính và yêu cầu báo cáo của Quỹ. Casey cũng điều phối các quy trình kiểm toán và chuẩn bị thuế hàng năm của Tổ chức, hỗ trợ phó chủ tịch phụ trách tài chính và tuân thủ trong việc chuẩn bị ngân sách hàng năm, đồng thời hỗ trợ Ủy ban Tài chính và Kiểm toán.

Trong nhiệm kỳ của mình, Casey đã lãnh đạo việc phát triển chương trình quà tặng phù hợp cho nhân viên, quản lý việc chuyển đổi từ hệ thống kế toán thủ công sang máy tính và giám sát quá trình chuyển đổi từ séc sang quy trình thanh toán dựa trên điện tử. Cô ấy hiện đang lãnh đạo một nhóm chịu trách nhiệm chuyển đổi sang hệ thống tài chính dựa trên đám mây.

Khi làm việc tại Tổ chức, Casey đã có bằng cử nhân kế toán tại Đại học Saint Thomas và trở thành một kế toán viên công được chứng nhận. Casey, một người tận tâm học hỏi suốt đời, gần đây nhất đã nhận được chứng chỉ từ Đại học Minnesota về quản lý dự án, cải tiến quy trình kinh doanh và truyền thông. Cô ấy hiện đang làm việc để đạt được chứng chỉ phân tích kinh doanh.

Các hoạt động tình nguyện của Casey bao gồm xây nhà với Dự án Công việc Jimmy Carter của Habitat for Humanity ở Puebla, Mexico, và làm nhân viên khai thuế cho Nhà Pillsbury ở Minneapolis và thành viên ủy ban tư vấn kế toán cho một trường cao đẳng cộng đồng địa phương. Casey đang hoạt động trong nhiều nhóm tập trung vào tư duy thiết kế, tư duy phản biện, đổi mới và kể chuyện. Cô thích làm vườn và có chứng chỉ về nuôi trồng thủy sản.