Bỏ qua nội dung
Buổi biểu diễn Heart of the Beast tại Powderhorn Park

nghệ thuật

Xin lưu ý:

Lưu ý đến tác động của đại dịch Covid-19 đối với các tổ chức, chúng tôi mời những người nhận tài trợ nói chuyện với người liên hệ trong chương trình của họ để thảo luận về những điều chỉnh tiềm năng đối với các thỏa thuận tài trợ của họ, chẳng hạn như mục đích tài trợ hoặc khung thời gian.

Ghé thăm trang này để được cập nhật trên các tài nguyên Covid-19 cho các tổ chức phi lợi nhuận và thông báo liên quan đến phản ứng của McKnight đối với virus.

Mục tiêu chương trình: Hỗ trợ các nghệ sĩ làm việc để tạo ra các cộng đồng sôi động. Minnesota phát triển mạnh khi các nghệ sĩ của nó phát triển mạnh.

Là những người sáng tạo, đổi mới và lãnh đạo, các nghệ sĩ làm việc của Minnesota là những người điều khiển chính của cộng đồng văn hóa và nghệ thuật được báo trước của chúng tôi. Các nghệ sĩ nuôi dưỡng bản sắc văn hóa của chúng tôi, tưởng tượng các giải pháp và xúc tác cho sự thay đổi xã hội.

Các tổ chức có thể cung cấp các cấu trúc hỗ trợ quan trọng cho các nghệ sĩ làm việc, giúp các nghệ sĩ tự duy trì thông qua công việc sáng tạo của họ.

Quỹ McKnight đầu tư vào nghệ thuật và các lĩnh vực khác để hỗ trợ các nghệ sĩ làm việc của bang Minnesota và ủng hộ giá trị của tác phẩm của họ.

nghệ thuật

Sơ lược về tài trợ 2020

Xem các khoản tài trợ gần đây

177
Tài trợ 

$9.9M
Thanh toán

Tiếng Việt