Qoraalkan waxbarasho wuxuu soo koobayaa baaritaanka koox-kooxeed ee aqoonta, xirfadaha, iyo macallimiinta khayraadka isticmaalaya si loo horumariyo ardayda iyada oo loo marayo qalabka qiimeynta STEP, hal metric loo isticmaalo si loo go'aamiyo horukaca horudhaca akhris-qoraalka hore.