Ang CCRP ay gumagamit ng isang "teorya ng pagbabago" upang kumatawan sa mga paraan kung saan nais nating mag-ambag sa mas mahusay na kabuhayan, produktibo, at nutrisyon para sa mga komunidad ng pagsasaka.

Ang aming teorya ng pagbabago (sa ibaba) ay nagpapakita ng dalawang magkakaugnay at natatanging mga landas na kung saan ang aming gawain ay inilaan upang magkaroon ng epekto. Ang isa ay ang suporta para sa mga sistema ng agrikultura (mga indibidwal na bukid at mga kalapit na bukid sa isang lugar na nagbabahagi ng mga pangkaraniwang katangian ng kapaligiran, kultura, at socio-ekonomiya) upang mapabuti ang pagganap sa antas ng sakahan. Ang iba pa ay ang suporta para sa mga institusyon (mga pambansang institusyong pananaliksik, mga organisasyon ng magsasaka, mga non-governmental organization, at iba pa) upang madagdagan ang kaugnayan at epekto ng pagsisikap sa agrikultura at mga pagsisikap sa pagpapaunlad, na nagbibigay ng pundasyon para sa patuloy na pagpapabuti sa pagsasaka.

Ang teorya ng pagbabago ay tumutulong sa amin na makilala ang mga diskarte sa pagpopondo sa antas ng proyektong, panrehiyong, at programa; kilalanin ang mga prayoridad na pananaliksik at angkop na mga kasosyo at tukuyin ang lens kung saan susuriin ang aming trabaho. Ang teorya ng pagbabago ay nagbibigay ng isang pinag-isang balangkas upang maunawaan kung paano ang mga resulta ng pananaliksik ng CCRP at ang mga proseso ng suporta ng aming grantee ay nagsasama upang lumikha ng epekto.

Patuloy naming sinusubukan, binago, at nililinaw ang teorya ng pagbabago na ito upang mapabuti ang aming sariling programming pati na rin ng aming mga tagatangkilik at gamitin ang natututunan namin upang makamit ang higit na mapagkukunan para sa mga komunidad. Hinihiling din ang mga nagtanggap na bumuo ng tahasang teorya ng mga dokumento ng pagbabago. Ang program at teorya ng proyekto ng mga dokumento ng pagbabago ay patuloy na ginagamit at pino.