Lumaktaw sa nilalaman

FAQ sa Pagpopondo

Kumuha ng mga sagot sa mga madalas na tinatanong na mga tanong sa pagpopondo.

Ano ang mga pangunahing kinakailangan upang maging karapat-dapat para sa isang bigyan?

Sa napakakaunting mga pagbubukod, ang mga aplikante ay dapat na naiuri sa pamamagitan ng Panloob na Kita ng Serbisyo bilang walang bayad sa buwis, mga organisasyong hindi pangkalakal upang maging karapat-dapat para sa isang gawad. Nagbibigay kami ng mga pagbibigay ng plano, pagpapatakbo, at proyekto. Mangyaring tandaan na ang pangunahing pangheograpiyang pokus ng Foundation sa pagbibigay ng bigyan ay ang estado ng Minnesota para sa aming mga programa sa Sining at Kultura, Edukasyon, Minnesota Initiative Funds, at mga Rehiyon at Komunidad na programa.

Naniniwala ako na ang aming organisasyon o programa ay umaangkop sa mga alituntunin ni McKnight. Paano tayo mag-aplay para sa isang bigyan?

Magsimula sa pamilyar ka sa aming iba't iba Mga Programa at ang kanilang partikular na mga estratehiya at pamantayan ng grantmaking. Pakitandaan na ang ilang mga programa ay paanyaya lamang.

Hindi kami tutugon sa mga katanungan sa pagpopondo na malinaw na lumabas sa mga nakalagay na lugar ng programang interes ng McKnight.

Kung kayo ay magkasya sa loob ng mga alituntunin, tawagan kami sa (612) 333-4220 upang talakayin ang iyong pagtatanong sa isang direktor ng programa o opisyal ng programa sa iyong lugar ng pagpopondo. Kung tinutukoy ng kawani ng programa ng McKnight na maaaring isaalang-alang ng Foundation ang pagpopondo, magbibigay kami ng mga tagubilin para sa pagsusumite ng isang panukala.

Bakit hindi ko ma-access ang online application system upang magsumite ng isang bagong pagtatanong sa pagpopondo?

Ang online na sistema ng aplikasyon ay makukuha lamang sa loob ng dalawang linggo bago ang deadline, na nangyayari bawat quarter. Tingnan ang "kung paano mag-apply" na pahina ng lugar ng programa para sa higit pang mga detalye habang nag-iba ang mga deadline sa pagitan ng mga programa.

Bakit hindi ko mahanap ang mga alituntunin na angkop sa aking lugar ng trabaho?

Naniniwala kami na ang mga pundasyon ay maaaring maging epektibo sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin ang kanilang mga mapagkukunan sa ilang mga programmatic at / o geographic na lugar. Hindi maaaring hindi, nangangahulugan ito na hindi namin masusuportahan ang maraming mga karapat-dapat na proyekto sa labas ng aming mga interes sa programa.

Hindi kami tutugon sa mga katanungan sa pagpopondo na malinaw na lumabas sa mga nakalagay na lugar ng programang interes ng McKnight.

Ano ang mga regulasyon sa paligid ng lobbying?

Maaaring isaalang-alang ng Foundation ang mga kahilingan sa pagpopondo para sa mga pagsisikap tulad ng pagtataguyod upang mapabuti ang mga patakaran at administratibong mga alituntunin ng mga ahensya ng ehekutibo, panghukuman, at administratibo; pagbabahagi ng impormasyon na neutral, di-partidista, at lubos na naglalarawan sa magkabilang panig ng isang nakabinbing isyu ng pambatasan; at pagsasaliksik ng patakaran at edukasyon.

Tulad ng iniaatas ng Kodigo sa Panloob na Kita, hindi pondohan ng Foundation ang mga pagtatangka na impluwensyahan ang mga tukoy na nakabinbin o iminungkahing batas, kabilang ang reperendum, lokal na ordinansa, at mga resolusyon. Kasama sa pagbabawal na ito ang direktang pag-lobby ng mga mambabatas at iba pang opisyal ng pamahalaan na may paggalang sa partikular na batas, at mga kampanya sa advertising sa media na naglalayong maimpluwensiyahan ang partikular na batas.

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa pagtanggap ng isang ipinanukalang aktibidad, pakisuri ang detalyadong mga probisyon na naglalarawan sa mga ipinagbabawal na aktibidad sa Seksiyon 4945 (e) ng Kodigo sa Panloob na Kita at Mga Regulasyon ng Treasury Seksyon 53.4945-2.

Tagalog