Lumaktaw sa nilalaman

Pamigay

Para sa mga Grantees

Maghanap ng mga sagot tungkol sa proseso ng pagbibigay ng aplikasyon at pag-uulat.

Para sa mga Grantseekers

Alamin ang tungkol sa mga pagkakataon sa pagpopondo sa bawat isa sa aming mga lugar ng programa.

FAQ sa Pagpopondo

Maghanap ng mga sagot sa mga madalas itanong tungkol sa kung paano namin nalalapit ang pagpopondo.

Grantmaking ng Programa

Nagbigay si McKnight ng higit sa $97 milyon noong 2021. Narito ang isang snapshot ng aming mga kabuuan ng pagbibigay sa pagtatapos ng taon ayon sa bawat programa ng pagbibigay.

{"type":"pie","data":{"labels":["Midwest Climate & Energy","Vibrant & Equitable Communities","Arts & Culture","International","Neuroscience","Minnesota Initiative Foundations","Other Grantmaking"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(129,170,20,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)","rgba(225,205,0,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(87,32,56,0.9)","rgba(200,16,46,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#81aa14","#7598bc","#e1cd00","#f2a900","#0d5257","#572038","#c8102e"],"data":[24999930,24904500,9871500,8602671,3600000,3135000,22391000],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Klima at Enerhiya sa Gitnang Kanluran: ${y}","Masigla at Patas na Komunidad: ${y}","Sining at Kultura: ${y}","International: ${y}","Neuroscience: ${ y}","Minnesota Initiative Foundations: ${y}","Ibang Paggawa ng Grant: ${y}"]
Kabuuang Grants
Midwest Climate & Energy

$24,999,930 | 104 na gawad

Tingnan ang Mga Kamakailang Gitnang Midwest na Klima at Enerhiya

Vibrant & Equitable Communities

$24,904,500 | 169 na gawad

Tingnan ang Kamakailang Vibrant at Equitable Communities Grants

Sining at Kultura

$9,871,500 | 165 na gawad

Tingnan ang Mga Kamakailang Pamamagitan ng Sining at Kultura

International

$8,602,671 | 60 na gawad

Tingnan ang Mga Kamakailang Internasyonal na Grant

Neuroscience

$3,600,000 | 1 bigyan

Tingnan ang Mga Kamakailang Grants ng Neuroscience

Minnesota Initiative Foundations

$3,135,000 | 3 gawad

Tingnan ang Mga Kamakailang MIFS Grants

Iba pang Grantmaking

$22,391,000 | 197 mga gawad

Tingnan ang Mga Kamakailang Grants

Grantmaking sa pamamagitan ng Geographic Area

Nagbibigay ang McKnight nang lokal sa aming Minneapolis-St. Paul metro area, ang aming tahanan na estado ng Minnesota, at ang rehiyon ng Midwest. Sa mga piling lugar, ang aming grantmaking ay umaabot sa buong bansa at internasyonal. Narito kung paano inilaan ang aming pagbibigay noong 2021.

{"type":"pie","data":{"labels":["Minneapolis-St. Paul Metro Area","Greater Minnesota","Minnesota Statewide ","Midwest (MC&E states)","USA (Outside of MN)","International (Outside of USA)"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(225,205,0,0.9)","rgba(220,88,42,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#e1cd00","#dc582a","#279989","#0d5257","#f2a900","#7598bc"],"data":[38,13,20,2,20,7],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Minneapolis-St. Paul Metro Area: ${y}","Greater Minnesota: ${y}","Minnesota Statewide : ${y}","Midwest (MC&E states): ${y}"," USA (Sa labas ng MN): ${y}","International (Sa labas ng USA): ${y}"]
Minneapolis-St. Paul Metro Area

38%

Greater Minnesota

13%

Minnesota Statewide

20%

Midwest (mga estado ng MC&E)

2%

USA (Sa labas ng MN)

20%

International (Sa labas ng USA)

7%

Tagalog