Lumaktaw sa nilalaman

Pamigay

Para sa mga Grantees

Maghanap ng mga sagot tungkol sa proseso ng pagbibigay ng aplikasyon at pag-uulat.

Para sa mga Grantseekers

Alamin ang tungkol sa mga pagkakataon sa pagpopondo sa bawat isa sa aming mga lugar ng programa.

FAQ sa Pagpopondo

Maghanap ng mga sagot sa mga madalas itanong tungkol sa kung paano namin nalalapit ang pagpopondo.

Grantmaking ng Programa

Nagbigay ang McKnight ng higit sa $105 milyon noong 2020. Narito ang isang snapshot ng aming pagtatapos ng pagbibigay ng kabuuan ng taon ng bawat programa sa pagbibigay.

{"type":"pie","data":{"labels":["Arts & Culture","Mississippi River","Education","Neuroscience","International","Region & Communities","Midwest Climate & Energy","Other Grantmaking","Minnesota Initiatives Foundation"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(225,205,0,0.9)","rgba(220,88,42,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)","rgba(129,170,20,0.9)","rgba(200,16,46,0.9)","rgba(87,32,56,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#e1cd00","#dc582a","#279989","#0d5257","#f2a900","#7598bc","#81aa14","#c8102e","#572038"],"data":[9890000,17630000,9844000,3464000,8374987,18314720,18999700,9164000,10141000],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Sining at Kultura: $ {y}", "Ilog ng Mississippi: $ {y}", "Edukasyon: $ {y}", "Neuroscience: $ {y}", "Internasyonal: $ {y}", " Rehiyon at mga Komunidad: $ {y} "," Midwest Klima at Enerhiya: $ {y} "," Iba Pang Pagbibigay: $ {y} "," Minnesota Initiatives Foundation: $ {y} "]
Kabuuang Grants
Sining at Kultura

$9,890,000 | 177 mga gawad

Tingnan ang Mga Kamakailang Pamamagitan ng Sining at Kultura

Ilog ng Mississippi*

$17,630,000 | 88 na gawad

Tingnan ang Kamakailang Mississippi River Grants

Edukasyon *

$9,844,000 | 47 mga gawad

Tingnan ang Mga Kamakailang Grants sa Edukasyon

Neuroscience

$3,464,000 | 1 bigyan

Tingnan ang Mga Kamakailang Grants ng Neuroscience

International

$8,374.987 | 73 na gawad

Tingnan ang Mga Kamakailang Internasyonal na Grant

Rehiyon at mga Komunidad *

$18,314,720 | 131 mga gawad

Tingnan ang Mga Kamakailang Grado ng Rehiyon at Komunidad

Midwest Climate & Energy

$18,999,700 | 79 na gawad

Tingnan ang Mga Kamakailang Gitnang Midwest na Klima at Enerhiya

Iba pang Grantmaking

$9,164,000 | 151 mga gawad

Tingnan ang Mga Kamakailang Grants

Minnesota Initiative Foundations

$10,141,000 | 10 gawad

Tingnan ang Mga Kamakailang MIFS Grants

*Dahil sa nagbabago sa aming diskarte sa pagbibigay, natapos na natin ang mga ito mga lugar ng programa at hindi na tumatanggap ng mga application ng bigyan para sa kanila. Nakatuon si McKnight na responsableng paikot-ikot ang aming pagkakaloob sa mga lugar na ito.

Grantmaking sa pamamagitan ng Geographic Area

Lokal na nagbibigay ang McKnight sa aming Minneapolis-St. Ang lugar ng Paul metro, ang aming estado sa Minnesota, at ang rehiyon ng Midwest. Sa mga piling lugar, ang aming pagbibigay ng bigay ay umaabot sa pambansa at internasyonal. Narito kung paano inilalaan ang aming pagbibigay noong 2020.

{"type":"pie","data":{"labels":["Minneapolis & St. Paul Metro Area","Greater Minnesota","Minnesota Statewide ","Mississippi River Corridor","U.S.A. (Outside of MN)","International (Outside of the U.S.A.)"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(225,205,0,0.9)","rgba(220,88,42,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#e1cd00","#dc582a","#279989","#0d5257","#f2a900","#7598bc"],"data":[27,15,17,12,21,8],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Minneapolis & St. Paul Metro Area: $ {y}", "Greater Minnesota: $ {y}", "Minnesota Statewide: $ {y}", "Mississippi River Corridor: $ {y}", "USA ( Sa labas ng MN): $ {y} "," International (Sa labas ng USA): $ {y} "]
Minneapolis & St. Paul Metro Area

27%

Mississippi River Corridor

12%

Greater Minnesota

15%

USA (Sa labas ng MN)

21%

Minnesota Statewide

17%

International (Sa labas ng USA)

8%

Tagalog