Lumaktaw sa nilalaman
Sean Gardner | Ang Pondo ng Conservation

Saan Namumuhunan Kami

Mga Aligned Investments

Ang mga nakahanay na pamumuhunan ay kasuwato ng misyon at halaga ng McKnight Foundation. Ang kanilang pagganap sa pananalapi ay sinusuri laban sa mas malawak na merkado.

High Impact Investments

Ang mga pamumuhunan na may mataas na epekto ay naghahatid ng mas malaking pagbabago sa kapaligiran at panlipunan. Karamihan ay may mga inaasahan sa merkado; ang ilang Program-Related Investments ay may mga inaasahan sa kawanggawa.

Umalis sa Mga Pamumuhunan

Ang mga lumabas na pamumuhunan ay wala na sa aming portfolio dahil sa tagumpay, pagkabigo, o iba pang mga kadahilanan. Inilista namin ang mga ito para sa transparency at mga pagkakataon sa pag-aaral para sa iba pang mamumuhunan.

Mga Pamumuhunan sa Paghahanap

37 mga resulta

Pagtatanggol ng Pagtatanggol: Ang McKnight Foundation ay hindi nag-eendorso o nagrekomenda ng anumang mga komersyal na produkto, proseso, o mga nagbibigay ng serbisyo.

Tagalog