Hulyo 30, 2012

Noong 2012, binuo ng board of directors at staff ng The McKnight Foundation ang isang strategic framework upang gabayan ang aming trabaho sa darating na tatlong taon. Sa halip na isang tradisyunal na "planong estratehiya" na maaaring magpaliwanag ng mga partikular na aktibidad na dapat gawin sa isang tinukoy na takdang panahon, ang balangkas na ito ay nagbibigay ng kamalayan kung papaano natin mapalalapit ang ating gawain - batay sa proactive na pagtugon at adaptive leadership, pagbabalanse sa ating pangmatagalang mga pangako sa kakayahang umangkop upang samantalahin ang mga di inaasahang pagkakataon.

Ang Madiskarteng Framework ay nagpapahayag ng pagbabahagi ng aming board at staff tungkol sa mga halaga, misyon, at diskarte na gagabay sa Foundation sa susunod na tatlong taon. Ito ay sinadya upang magkaloob ng pagkakaugnay-ugnay sa buong samahan habang iginagalang ang pagkakaiba-iba ng mga layunin at istruktura ng programa. Isinasaalang-alang namin ang isang dynamic na gabay, at balak na i-update ito kung kinakailangan upang matiyak ang kaugnayan sa mga kasalukuyang konteksto.

Ang aming mga kasamahan, kasosyo, at mga miyembro ng komunidad ay may mahalagang papel sa aming Madiskarteng Framework. Higit pa sa mga layunin ng transparency at pananagutan, ibinabahagi namin ang Framework na ito dahil naniniwala kami na ang pagbuo ng pang-unawa ay nakakatulong sa amin na magtrabaho nang mas epektibo. Ito ay sa pamamagitan ng araw-araw na pakikipagtulungan sa daan-daang mga pangunahing kasosyo sa Minnesota at sa buong mundo na hinahabol ng The McKnight Foundation ang misyon nito at nakamit ang mga pangunahing layunin nito.

Ang aming layunin ay tulungan ang mga tao na mas lubos na maunawaan ang masaganang pamamaraan at pananaw ng McKnight. Mangyaring ipaalam sa amin ano sa tingin mo.