Lumaktaw sa nilalaman
1 min read

Wisconsin Wetlands Association

Wisconsin Wetlands Association

Wisconsin Wetlands Association 1

Ang mga county ng Wisconsin ay may malawak na awtoridad na kontrolin ang paggamit ng lupa at protektahan ang mga likas na yaman, ngunit marami ang nagpapaliban sa mga ahensiya ng estado at pederal sa mga desisyon sa pag-unlad ng wetland. Kung walang aktibong lokal na paglahok, ang mga desisyon na nakakaapekto sa mga basang lupa ay maaaring hindi naaayon sa mga layunin at prayoridad na itinatag ng komunidad.

Upang mapabuti ang pagsasaalang-alang ng mga basang lupa sa lokal na paggamit ng desisyon sa paggamit ng lupa, ang Wisconsin Wetlands Association (WWA) na binuo ng isang serye ng mga field-based workshop para sa pagpaplano at zoning kawani. Ang mga kawani sa pagpaplano at pag-zoning ay matututunan kung paano isaalang-alang ang mga konteksto ng wetland at watershed ng mga panukala sa pag-unlad at upang protektahan ang mga mahahalagang tungkulin ng mga wetland sa kanilang mga komunidad at sa buong Mississippi River Basin.

Sa pamamagitan ng siyam na workshops sa ngayon, ang WWA ay bihasa sa 160 indibidwal mula sa halos 50 mga county kasama ang mga tauhan mula sa iba pang mga institusyon tulad ng mga lungsod, mga tribo, mga komisyon sa pagpaplano ng rehiyon, mga pinagkakatiwalaan sa lupain, at mga grupo ng mga watershed. Malakas na pinuri ng mga kalahok ang mga workshop na ito at humiling ng karagdagang mga pagkakataon sa pagsasanay na may kaugnayan sa wetland.

Ang feedback ay nagpapakita na ang mga workshop ay nagpapabuti sa kakayahan ng mga kalahok sa:

  • makilala ang mga basang lupa (100% ng mga sumasagot)
  • isama ang wetlands sa mga dokumento ng pagpaplano (81%)
  • i-update ang mga ordinansa upang mas mahusay na protektahan ang mga basang lupa (67%)

Sa labas ng mga workshop, ang pagpaplano at pag-zoning staff ay may minimal na access sa wetland training. Ang McKnight ay nagtatrabaho sa Wisconsin Wetlands Association upang maihatid ang mensahe kung bakit mahalaga ang wetlands sa mga komunidad sa buong Wisconsin. Kung wala ang impormasyong ito, ang aming mga komunidad ay walang kakayahan upang maayos na protektahan at pangalagaan ang kanilang mga basang lupa, at sa huli, ang kalusugan ng Mississippi River Basin.

Ang Wisconsin Wetlands Association ay itinatag noong 1969 upang protektahan ang mga mapagkukunan ng wetland ng estado sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay, pagtataguyod, at pananaliksik sa mga pangunahing isyu na nakakaapekto sa mga wetlands. Mahigit sa 1,450 miyembro ang mga siyentipiko at tagapagturo ng wetland, mga conservationist, mangangaso, may kinalaman sa mga mamamayan, at lokal at rehiyonal na organisasyon. Ang WWA ay tumatanggap ng pangkalahatang suporta sa operasyon mula sa programa ng Mississippi River ng McKnight para sa kanilang trabaho sa pagprotekta sa mga wetlands sa kahabaan ng Mississippi at mga tributaries nito.

Paksa: ilog ng Mississippi

Mayo 2015

Tagalog