Si Cedrick Baker ay sumali sa McKnight noong Mayo 2022 bilang chief of staff. Siya ay nagsisilbing isang pangunahing madiskarteng tagapayo sa pangulong si Tonya Allen at inihanay ang gawain sa antas ng enterprise sa buong organisasyon. Si Cedrick ay isang mainit, nakaka-inspire, nakakaganyak na pinuno at nag-iisip ng mga sistema na nagsusumikap sa pagbuo ng mga kulturang may mahusay na pagganap, nakakaengganyo. Siya ay lalo na sanay sa pag-navigate sa pagbabago at pag-aalis ng mga hadlang sa loob ng malalaking, kumplikadong organisasyon at hurisdiksyon. Sa paglalapat ng isang lens ng pantay na mga resulta at katarungan, nagsusumikap siyang tulungan ang mga organisasyon na makilala at malutas ang sistematikong hindi pagkakapantay-pantay upang ang lahat ng tao ay umunlad.

Ginugol ni Cedrick ang nakalipas na limang taon sa paglilingkod sa Saint Paul Public Schools, pinakahuli bilang chief of staff. Sa tungkuling iyon ay sinuportahan niya ang superintendente sa mga operasyon sa buong distrito, estratehikong pagpaplano, at pakikipagsosyo. Dati, si Cedrick ay nagsilbi bilang administrador at miyembro ng Saint Paul school board. Mas maaga sa kanyang karera, si Cedrick ay isang equity manager at audit team leader para sa Metropolitan Council, isang rehiyonal na ahensya na nagpapaunlad ng ekonomiya para sa Twin Cities metro area.

Kasalukuyang hinahabol ni Cedrick ang isang PhD sa pamumuno, patakaran, at pag-unlad ng organisasyon sa Unibersidad ng Minnesota. Mayroon siyang master's in public administration mula sa Georgia State University, at bachelor of arts in sociology mula sa University of Florida.

Aktibo sa komunidad, si Cedrick ay naglilingkod sa board ng Citizens League at sa advisory council para sa GreenLight Fund Twin Cities, at matagal nang nagboluntaryo sa Big Brothers Big Sisters.