Si Cosandra (Cosa) Lloyd ay sumali sa McKnight noong Nobyembre 1997 bilang isang receptionist at kasalukuyang nagsisilbing information technology service manager. Sa tungkuling ito, ang Cosa ay may mga teknikal at hindi teknikal na responsibilidad para sa pagpapanatili ng network, mga computer, server, at mga sistema ng seguridad. Nag-troubleshoot at nireresolba niya ang mga isyu sa hardware at software, nagrerekomenda ng mga praktikal na solusyon, natututo ng mga umuusbong na teknolohiya, at tumutulong sa mga pagsisikap sa buong organisasyon na mapabuti ang epektibong paggamit ng teknolohiya. Sa kanyang panunungkulan, nagtrabaho rin si Cosandra bilang isang program associate, sumusuporta sa mga opisyal ng programa at sa assistant operations manager, nangangasiwa sa pamamahala ng mga pasilidad, at tumutulong sa board chair. Sa nakalipas na walong taon, nakatagpo siya ng malaking kagalakan sa pamumuno sa komite sa pakikipag-ugnayan ng empleyado ng Foundation. Itinataguyod ng Cosandra ang pakikipagkaibigan na naglalagay ng pagmamalaki sa mga empleyado, at nakikipagtulungan sa mga katrabaho upang linangin ang kulturang may mataas na tiwala na naglalayong lumikha ng isang mahusay na lugar ng trabaho para sa lahat.

Si Cosandra ay lumaki sa Summit-University neighborhood ng St. Paul, na kilala bilang Rondo, at nagtapos sa Central High School. Sa edad na 43, nakakuha si Cosa ng bachelor of arts degree mula sa Bethel University. Sa nakalipas na 20 taon, nanirahan siya sa Frogtown, kung saan pinalaki niya ang kanyang anak at nag-iisang anak, isang nagtapos sa Unibersidad ng Minnesota.

Si Cosandra ay kasalukuyang nagsisilbing board chair ng Frogtown Neighborhood Association (FNA). Ang paglilingkod bilang miyembro ng FNA board ay nagbibigay ng mga pagkakataon na regular na kumonekta sa iba pang mga stakeholder na gustong harapin at pagtagumpayan ang mga hamon ng sibiko, humanap ng hustisya, ipagdiwang ang pagkakaiba-iba, at ibalik sa komunidad. Kapag mahirap magkaroon ng mabuting layunin, sinasamantala ni Cosa ang mga pagkakataong talakayin ang masalimuot at mahihirap na paksa, madalas na humihiling sa mga kapantay na maging komportable sa kakulangan sa ginhawa upang matuto mula sa mga karanasan ng iba at igalang ang mga pagkakaiba.

Kasama sa kanyang mga personal na interes ang paggugol ng oras sa pamilya at mga kaibigan, pagbabasa ng fiction at nonfiction, pangangasiwa sa basketball ng kabataan, at pagtataguyod para sa pagpaplano ng lunsod na makikinabang sa kasalukuyan at hinaharap na komunidad.