Si Iweda Riddley ay sumali sa McKnight noong Setyembre 2023 bilang isang program team administrator para sa mga grant at pagpapatakbo ng programa, ang team na nagbibigay ng grantmaking at istruktura ng pagpapatakbo ng programa, mapagkukunan, at kadalubhasaan na kailangan para isulong ang pangkalahatang mga resulta ng programa. Nagbibigay ang Iweda ng suportang pang-administratibo at pagpapatakbo sa koponan ng programa ng Vibrant & Equitable Communities, kabilang ang pag-iiskedyul, logistik ng pulong, at mga kontrata at pamamahala ng gastos. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga talento para sa paglutas ng problema, kakayahang umangkop, at pakikipagtulungan.

Ang dedikasyon ni Iweda sa pagsusulong ng katarungang panlipunan ay nagniningning sa kanyang mahigit dalawampung taong karanasan sa pamamahala sa negosyo at pananalapi, human resources, community outreach, at adbokasiya. Kamakailan lamang, si Iweda ang finance manager para sa National Council of Jewish Women Minnesota, kung saan pinangasiwaan niya ang mga operasyon, accounting, at mga badyet para sa organisasyon. Bago iyon, nagsagawa si Iweda ng iba't ibang mahalagang administratibo at mga tungkulin sa pamamahala ng programa kasama ang mga organisasyon ng Twin Cities na nagbibigay ng trabaho, pagsasanay, pabahay, legal, at mga serbisyo sa pagpapayo sa kababaihan, kabataan, at pamilya.

Si Iweda ay may bachelor of science sa business administration mula sa National American University, pati na rin ang isang mini MBA sa nonprofit management mula sa University of St. Thomas. Orihinal na mula sa Texas, nakatira siya sa North Minneapolis kasama ang kanyang mga anak at apo, at nasisiyahan sa pagbabasa, pag-eehersisyo, at paglalaro ng Bingo.