Sumali si Jamal Abukar sa Finance team ng McKnight Foundation bilang senior accountant noong Marso 2022. Sa tungkuling ito, pinamamahalaan niya ang investment accounting, pangkalahatang accounting, at pag-uulat sa pananalapi, at tumutulong sa taunang pag-audit, badyet, at pag-file ng buwis.

Ang may-ari ng isang maliit na accounting firm, ginugol ni Jamal ang kanyang karera sa pagtatrabaho sa accounting sa iba't ibang industriya, kabilang ang pangangalagang pangkalusugan, serbisyong pantao, at pagbabangko. Siya ay nagsilbi kamakailan bilang isang grant accountant sa Hennepin Healthcare. Mayroon siyang dalawang bachelor's degree, sa accounting at business management, mula sa Saint Mary's University of Minnesota.

Si Jamal ay lumaki sa Somalia at Kenya at nandayuhan sa Estados Unidos noong 1997 upang maiwasan ang digmaan at kaguluhan. Dahil sa kanyang mga kasanayan sa bilingual, nagtrabaho siya sa Hennepin County Library na nagtuturo sa mga Somali refugee kung paano gumamit ng mga computer.

Nakatira si Jamal sa Brooklyn Park kasama ang kanyang asawa at dalawang maliliit na anak. Siya ay nasisiyahan sa pagluluto at paglalakbay upang bisitahin ang pamilya sa Toronto at London.