Si Melinna Sixtos ay sumali sa McKnight noong Abril 2023 bilang isang program team administrator para sa mga grant at pagpapatakbo ng programa, ang team na nagbibigay ng grantmaking at istruktura ng pagpapatakbo ng programa, mapagkukunan, at kadalubhasaan na kailangan para isulong ang pangkalahatang mga resulta ng programa. Nagbibigay si Melinna ng suportang pang-administratibo at pagpapatakbo sa pangkat ng programang Global Collaboration para sa Resilient Food Systems, kabilang ang pag-iiskedyul, logistik ng pulong, at mga kontrata at pamamahala ng gastos.

Pinakahuli, si Melinna ang direktor ng operasyon para sa Indigenous Roots, isang organisasyong nakatuon sa pagbuo, pagsuporta, at paglinang ng mga pagkakataon para sa mga Katutubo, Itim, Kayumanggi at Katutubo sa pamamagitan ng sining at aktibismo sa kultura. Sa tungkuling ito, pinamahalaan niya ang lahat mula sa badyet ng organisasyon at mga pangunahing proseso ng negosyo, hanggang sa mga kontrata ng vendor at iba pang mahahalagang relasyon. Bago iyon, humawak si Melinna ng mga tungkuling administratibo sa iba't ibang institusyon, kabilang ang US Bank Corp, CoMotion Center for Movement, Neighborhood Development Center, Dayton's Bluff Community Council, Saint Paul Public Schools, at Consulate of Mexico sa Saint Paul.

Si Melinna ay may bachelor of science sa business administration mula sa Metropolitan State University. Siya ay masigasig tungkol sa pagsuporta sa trabaho sa equity at pagsasama sa lahat ng mga komunidad. Nakatira siya sa Saint Paul kasama ang kanyang asong si Minnie, na gustong-gusto niyang sirain. Gusto niyang ipahayag ang kanyang pagkamalikhain gamit ang mga pangkulay na libro at pangkulay ng sarili niyang buhok, at nasisiyahan siya sa paglalakbay, pagsubok ng bagong pagkain, at paggugol ng oras sa mga kaibigan at pamilya.