Si Michael Roberts ay sumali sa McKnight bilang senior program officer sa Midwest Climate & Energy program noong Nobyembre 2022. Sa tungkuling ito, pinangangasiwaan at bubuo niya ang mga makabuluhang portfolio ng grant na sumusuporta sa mga pagsisikap na bumuo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga partnership, na iniayon ang mga layunin ng klima at equity ng McKnight upang isulong ang mga solusyon sa krisis sa klima. Inilaan ni Michael ang kanyang karera sa pagtatrabaho sa mga interseksyon, pag-uugnay ng mga isyu ng katatagan ng klima, pangangasiwa sa lupa, pagpapaunlad ng komunidad, at katarungang panlipunan.

Kamakailan ay nanirahan si Michael sa Athens, GA, kung saan nagtrabaho siya nang lokal sa mga isyu ng pag-iingat ng lupa, pag-unlad ng sistema ng magsasaka at pagkain, at pagbuo ng mga tulay sa pagitan ng lokal na pagpapaunlad ng komunidad at weatherization at mga inisyatiba ng renewable energy. Nagbigay din siya ng mga serbisyo sa pagpapayo sa philanthropic na diskarte sa mga arena ng hustisya sa kapaligiran, katatagan ng klima, at pagkakapantay-pantay ng lahi bilang isang independiyenteng consultant.

Bago iyon, nagsilbi si Michael bilang tagapamahala ng programa ng Pagkain at Agrikultura para sa 11th Hour Project, isang programa ng The Schmidt Family Foundation, kung saan siya ay nagdisenyo, nag-facilitate, at namamahala ng pagpopondo para sa iba't ibang public-private partnership. Nag-apply si Michael ng asset-building at collaborative approach sa strategic grantmaking, na pinalawak ang pambansang portfolio ng Food & Agriculture ng 11th Hour Project sa Southeast noong 2014 na may pagtuon sa pagtugon sa mga isyung kinakaharap ng mga magsasaka na may mababang kita at mga komunidad ng kulay.

Ang iba pang mga highlight mula sa panahon ni Michael sa The Schmidt Family Foundation ay kinabibilangan ng pagsuporta sa isang pangkat ng organisasyon sa pakikipagtulungan sa USDA Rural Development upang mapabuti ang pag-access sa pagkain at mga resulta ng farm resiliency; pagbibigay ng catalytic na suporta upang maglunsad ng isang programa sa pagpapahiram ng lupa na nagta-target sa mga magsasaka na mababa ang kita sa California FarmLink; at pinapadali ang pagpapalawak ng The Common Market sa Southeast.

Si Michael ay mayroong master's degree sa environment at sustainable development mula sa University College London, kung saan siya ay nag-specialize sa sustainable agriculture at participatory research method. Kasalukuyan siyang naglilingkod sa Lupon ng mga Direktor para sa Common Market Southeast. Habang nanirahan si Michael sa Minnesota, inaasahan niyang tuklasin ang maraming parke ng Minneapolis, magtampisaw sa hangganang tubig, matutong tumawid sa ski ng bansa, at turuan ang kanyang anak kung paano mag-ice state.

Paboritong quote: "Ang matagumpay na pag-oorganisa ay nakabatay sa pagkilala na ang mga tao ay organisado dahil sila rin ay may pananaw." – Senador Paul Wellstone