Si Pono Asuncion ay sumali sa McKnight noong Mayo 2022 bilang isang program team administrator para sa grant at mga operasyon ng programa, ang team na responsable para sa paggawa ng grant at istraktura ng operasyon, pangangasiwa, at mga mapagkukunan upang mapahusay ang mga resulta ng programa. Nagbibigay ang Pono ng suportang pang-administratibo at pagpapatakbo sa mga programang Arts & Culture at Neuroscience, pati na rin ang iba pang pagbibigay, kabilang ang pag-iiskedyul, logistik ng pulong, at pamamahala ng mga kontrata at gastos.

Bago ang McKnight, nagtrabaho si Pono sa human resources sa Minneapolis College of Art and Design, kung saan sila nag-coordinate ng recruiting at ang karanasan ng empleyado, at para sa Women for Political Change, kung saan itinuro at pinalawak nila ang mutual aid fund.

Si Pono ay mayroong master of science degree sa inequalities at social science mula sa London School of Economics, at dalawang bachelor of science degree—isa sa economics at ang isa naman sa women at international development—mula sa St. Catherine University.

Isang freelance na illustrator at pintor, nagpakita si Pono ng isang piraso sa 2022 Northern Lights Juried Art Exhibition sa White Bear Center for the Arts. Bilang karagdagan sa pagguhit at pagpipinta, itinataguyod nila ang isang edukasyon sa YouTube sa kasaysayan ng sining at zoology at naglalakbay sa kakahuyan kasama ang kanilang kapareha, si Miriam, at aso, si Kumu. Ipinanganak at lumaki sa Minnesota at nakatira sa Minneapolis, muling kumokonekta si Pono sa kanilang mga ninuno ng Katutubong Hawaiian, Taíno, at Ilokano, at nasasabik itong ipahayag ang relasyong ito sa pamamagitan ng kanilang sining.

Paboritong kasabihan: Ha'ina 'ia mai ana ka'puana: Lauele 'o ia i loko o kā ōpua (At kaya ang kuwento ay sinabi: Nanaginip sila sa gitna ng mga ulap).