Kev txiav txim los ntawm McKnight, Jay Walljasper cov lus tshaj tawm nyob rau hauv peb Khoom Noj Txiaj Ntsim xav pom txog cov sijhawm thiab cov teeb meem uas muaj rau sab qaum teb Minnesota, tshawb nrhiav cov zej zog qaum teb ntawm thaj tsam thiab sab hnub tuaj ntawm Brainerd thiab Bemidji.