Hla mus rau cov ntsiab lus

Vibrant & Cov Zej Zog Muaj Sib Luag

Hom phiaj: Tsim lub neej tom ntej rau txhua qhov Minnesotans nrog lub zog sib koom, kev vam meej, thiab kev koom tes.

Kev ncaj ncees yog ib qho ntawm plaub tus tseem ceeb hauv McKnight's Tswvyim Lub TswvyimCov. Nws yog qhov txiaj ntsig uas peb twv peb tus kheej kom txhawb rau peb cov kev cai sab hauv thiab kev coj ua, thiab nws yog qhov txiaj ntsig uas coj lub hauv paus raws li peb xav txog qhov kev hloov pauv uas peb xav pom nyob hauv peb lub zej zog dav.

Qhov kev sib koom siab no muaj txiaj ntsig zoo txhawb nqa Txoj Kev Sib Koom & Sib Koom Ua Ke thiab coj nws cov ntsiab lus tseem ceeb, uas peb txhais raws li:

  • Lub Zog: Minnesota cov zej zog ua yeeb yam, sib koom tes, npaj, thiab coj peb mus rau qhov kev ua kom muaj txiaj ntsig zoo, muaj kev ncaj ncees rau yav tom ntej rau peb lub xeev.
  • Txoj Kev vam meej: Txhua tus Minnesotans muaj cov kev pab uas lawv xav tau kom vam meej.
  • Kev Koom Tes: Cov pej xeem Minnesotans tsim cov choj hla kev sib txawv, sib sau daws teeb meem, thiab faus cov zej zog sib luag thiab cov lag luam zoo.

McKnight tsim khoos kas no vim tias peb pom kev ncaj ncees raws li lub zog muaj zog sib zog ua kom lub neej muaj txiaj ntsig zoo rau txhua tus neeg nyob hauv Minnesotans. Peb txhua tus tau txais txiaj ntsig thaum peb txhawb txoj hauv kev muaj vaj huam sib luag thiab kev nkag mus rau cov pej xeem thoob plaws xeev Minnesota, tshwj xeeb yog cov uas tsis tau paub txog peb lub xeev txoj kev khwv nyiaj txiag, kev kawm, thiab kev vam meej hauv tsoomfwv - xws li Dub Minnesotans, Hauv paus zej zog, Minnesotans ntawm cov xim, thiab qis nyiaj tau los ntawm Minnesotans.

Vibrant & Cov Zej Zog Muaj Sib Luag

2022 Grantmaking at a GlanceSaib Nyiaj Txiag tsis ntev los no

168Nyiaj pab 

$32MNyiaj them

Hmoob