Hla mus rau cov ntsiab lus

Txais Email Tshiab

McKnight Foundation xa xov xwm tshiab tsis tu ncua txog peb txoj haujlwm thiab cov haujlwm. Koj tuaj yeem siv daim foos hauv qab no los sau npe thiab qhia peb yam koj xav hnov txog.

McKnight siv MailChimp ua peb lub lag luam email. Los ntawm kev tso npe rau peb cov kev hloov tshiab email, koj lees paub tias koj tau nyeem thiab pom zoo rau tus kheej txoj cai nyob rau hauv lub website McKnight, thiab koj lees paub tias cov ntaub ntawv koj muab yuav raug xa mus rau MailChimp rau kev ua raws li lawv Txoj Cai Ntiag Tug thiab Cov ntsiab lus. Koj tuaj yeem hloov koj lub siab txhua lub sijhawm los ntawm nias lub unsubscribe link nyob rau hauv footer ntawm tej email koj tau txais los ntawm peb, los yog los ntawm kev tiv tauj peb ntawm communications@mcknight.org. Peb yuav kho koj cov ntaub ntawv nrog kev hwm.

Hmoob