Cov pej xeem paub yog qhov tseem ceeb rau kev khiav lag luam ua hauj lwm. Muaj ntau dua cov ntaub ntawv tshaj tawm ua ntej, tab sis txoj kev nkag tsis tau tas cov pej xeem paub zoo li lawv tsim nyog thiab xav tau.

Tsab ntawv qhia no tau raug tso cai los ntawm McKnight Foundation vim tias Minnesota cov pej xeem paub txog kev tswj hwm kev noj qab nyob zoo. Txoj hauj lwm nws tus kheej yog ib qho kev tshawb nrhiav kev ywj pheej.

Muab cov xwm txheej ceev ntawm cov lus cog tseg sai sai, nws tseem ceeb heev rau kev ncua thiab siv cov kev lag luam ntawm McKnight cov hom phiaj.

Cov lus txhais ntawm kev sib koom nrog qhov tseem ceeb thiab cov tswv yim tseem hloov-xws li cov neeg tuaj hauv Minnesota tuaj yeem hnov txog cov kev ntseeg no los ntawm kev coj noj coj ua.

Daim ntawv tshaj tawm no nthuav tawm cov toj roob hauv pes ntawm kev ywj pheej ntawm kev hloov hauv lub sijhawm hloov no. Nws qhia tawm cov neeg pej xeem cov kev xav hauv xov xwm-kev ntseeg hauv xov xwm yog cov xov xwm phem, thiab qee tus tswv cuab tab tom ua si hauv kev ywj pheej thiab kev tshaj tawm.