ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ

For Grantees

ຊອກຫາຄໍາຕອບກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການລາຍງານ.

For Grantseekers

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂອກາດທາງການເງິນໃນແຕ່ລະເຂດຂອງໂຄງການຂອງພວກເຮົາ.

FAQ ການສະຫນັບສະຫນູນການເງິນ

ຊອກຫາຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າຫາເງິນທຶນ.

Grantmaking by Program

McKnight ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ $108 ລ້ານໃນປີ 2023, ແລະໃຫ້ໂດຍສະເລ່ຍ $100 ລ້ານຕໍ່ປີໃນໄລຍະຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນພາບລວມຂອງການໃຫ້ທ້າຍປີຂອງພວກເຮົາໂດຍແຕ່ລະໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂອງພວກເຮົາ ຫນ້າ​ການ​ເງິນ​.

{"type":"pie","data":{"labels":["Midwest Climate & Energy","Vibrant & Equitable Communities","Arts & Culture","Global Foods","Neuroscience","Other Grantmaking"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(129,170,20,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)","rgba(225,205,0,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(200,16,46,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#81aa14","#7598bc","#e1cd00","#f2a900","#0d5257","#c8102e"],"data":[32499500,32273000,10790500,9000000,3800550,19634650],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ດິນຟ້າອາກາດ ແລະພະລັງງານຕາເວັນຕົກ: ${y}","ຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະມີຄວາມສະເໝີພາບ: ${y}","ສິລະປະ ແລະວັດທະນະທໍາ: ${y}","ອາຫານທົ່ວໂລກ: ${y}","ປະສາດວິທະຍາ: $ {y}","ການໃຫ້ທຶນອື່ນໆ: ${y}"]
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທັງຫມົດ
ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສີວິໄລແລະສະ ເໝີ ພາບ

$32,273,000 | 151 ທຶນ

ເບິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະສະເໝີພາບທີ່ຜ່ານມາ

ການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກສໍາລັບລະບົບອາຫານທີ່ທົນທານຕໍ່

$9,000,000 | 69 ທຶນ

ເບິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານທົ່ວໂລກທີ່ຜ່ານມາ

ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ

$19,634,650 | 172 ທຶນ

ເບິ່ງທີ່ຜ່ານມາ Grants

Grantmaking by Geographic Area

McKnight ໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນໃນ Minneapolis-St. ພື້ນທີ່ລົດໄຟໃຕ້ດິນ Paul, ລັດ Minnesota ບ້ານເກີດຂອງພວກເຮົາ, ແລະເຂດ Midwest. ໃນບາງຂົງເຂດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງພວກເຮົາຂະຫຍາຍອອກໄປໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ການໃຫ້ຂອງພວກເຮົາຖືກຈັດສັນໃນປີ 2023.

{"type":"pie","data":{"labels":["Twin Cities Metro","Greater Minnesota","Midwest (MC&E states)","USA (Outside of MN)","International (Outside of USA)"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(225,205,0,0.9)","rgba(220,88,42,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#e1cd00","#dc582a","#0d5257","#f2a900","#7598bc"],"data":[36,24,17,15,8],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Twin Cities Metro: ${y}","Greater Minnesota: ${y}","Midwest (MC&E states): ${y}","USA (ນອກ MN): ${y}"," ສາກົນ (ນອກສະຫະລັດ): ${y}"]
ພື້ນທີ່ລົດໄຟໃຕ້ດິນຂອງເມືອງຄູ່ແຝດ

36%

Greater Minnesota

24%

Midwest (ລັດ MC&E)

17%

ສະຫະລັດອະເມລິກາ (ນອກເຫນືອຈາກ MN)

15%

ສາກົນ (ນອກສະຫະລັດ)

8%

ພາສາລາວ