ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ

For Grantees

ຊອກຫາຄໍາຕອບກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການລາຍງານ.

For Grantseekers

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂອກາດທາງການເງິນໃນແຕ່ລະເຂດຂອງໂຄງການຂອງພວກເຮົາ.

FAQ ການສະຫນັບສະຫນູນການເງິນ

ຊອກຫາຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າຫາເງິນທຶນ.

Grantmaking by Program

McKnight ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ $97 ລ້ານໃນປີ 2021. ນີ້ແມ່ນພາບລວມຂອງການໃຫ້ທັງໝົດໃນທ້າຍປີຂອງພວກເຮົາໂດຍແຕ່ລະໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ.

{"type":"pie","data":{"labels":["Midwest Climate & Energy","Vibrant & Equitable Communities","Arts & Culture","International","Neuroscience","Minnesota Initiative Foundations","Other Grantmaking"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(129,170,20,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)","rgba(225,205,0,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(87,32,56,0.9)","rgba(200,16,46,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#81aa14","#7598bc","#e1cd00","#f2a900","#0d5257","#572038","#c8102e"],"data":[24999930,24904500,9871500,8602671,3600000,3135000,22391000],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ດິນຟ້າອາກາດ ແລະພະລັງງານຕາເວັນຕົກ: ${y}","ຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະມີຄວາມສະເໝີພາບ: ${y}","ສິລະປະ ແລະວັດທະນະທໍາ: ${y}","ສາກົນ: ${y}","ປະສາດວິທະຍາ: ${ y}","Minnesota Initiative Foundations: ${y}","ການໃຫ້ທຶນອື່ນໆ: ${y}"]
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທັງຫມົດ

Grantmaking by Geographic Area

McKnight ໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນໃນ Minneapolis-St. ພື້ນທີ່ລົດໄຟໃຕ້ດິນ Paul, ລັດ Minnesota ບ້ານເກີດຂອງພວກເຮົາ, ແລະເຂດ Midwest. ໃນບາງຂົງເຂດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງພວກເຮົາຂະຫຍາຍອອກໄປໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ການໃຫ້ຂອງພວກເຮົາຖືກຈັດສັນໃນປີ 2021.

{"type":"pie","data":{"labels":["Minneapolis-St. Paul Metro Area","Greater Minnesota","Minnesota Statewide ","Midwest (MC&E states)","USA (Outside of MN)","International (Outside of USA)"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(225,205,0,0.9)","rgba(220,88,42,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#e1cd00","#dc582a","#279989","#0d5257","#f2a900","#7598bc"],"data":[38,13,20,2,20,7],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ພື້ນທີ່ລົດໄຟໃຕ້ດິນ Minneapolis-St. Paul: ${y}","Greater Minnesota: ${y}","Minnesota Statewide : ${y}","Midwest (MC&E states): ${y}"," ສະຫະລັດ (ນອກ MN): ${y}","ສາກົນ (ນອກສະຫະລັດ): ${y}"]
Minneapolis-St. ພື້ນທີ່ລົດໄຟໃຕ້ດິນ Paul

38%

Greater Minnesota

13%

Minnesota Statewide

20%

Midwest (ລັດ MC&E)

2%

ສະຫະລັດອະເມລິກາ (ນອກເຫນືອຈາກ MN)

20%

ສາກົນ (ນອກສະຫະລັດ)

7%

ພາສາລາວ