ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ

For Grantees

ຊອກຫາຄໍາຕອບກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການລາຍງານ.

For Grantseekers

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂອກາດທາງການເງິນໃນແຕ່ລະເຂດຂອງໂຄງການຂອງພວກເຮົາ.

FAQ ການສະຫນັບສະຫນູນການເງິນ

ຊອກຫາຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າຫາເງິນທຶນ.

Grantmaking by Program

McKnight ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫຼາຍກ່ວາ $105 ລ້ານໃນປີ 2020. ນີ້ແມ່ນພາບບັນຍາກາດຂອງການໃຫ້ປີສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາທີ່ໃຫ້ທັງ ໝົດ ໂດຍແຕ່ລະໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ.

{"type":"pie","data":{"labels":["Arts & Culture","Mississippi River","Education","Neuroscience","International","Region & Communities","Midwest Climate & Energy","Other Grantmaking","Minnesota Initiatives Foundation"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(225,205,0,0.9)","rgba(220,88,42,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)","rgba(129,170,20,0.9)","rgba(200,16,46,0.9)","rgba(87,32,56,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#e1cd00","#dc582a","#279989","#0d5257","#f2a900","#7598bc","#81aa14","#c8102e","#572038"],"data":[9890000,17630000,9844000,3464000,8374987,18314720,18999700,9164000,10141000],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ສິລະປະແລະວັດທະນະທໍາ: $ {y}", "ແມ່ນໍ້າ Mississippi: $ {y}", "ການສຶກສາ: $ {y}", "Neuroscience: $ {y}", "ສາກົນ: $ {y}", " ພາກພື້ນແລະຊຸມຊົນ: $ {y} "," ສະພາບອາກາດແລະພະລັງງານທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້: $ {y} "," ການໃຫ້ທຶນອື່ນ: $ {y} "," Minnesota Initiatives Foundation: $ {y} "]
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທັງຫມົດ
ສິລະປະ & ວັດທະນະທໍາ

$9,890,000 | ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 177

ເບິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສິລະປະແລະວັດທະນະ ທຳ ຫຼ້າສຸດ

ແມ່ນໍ້າ Mississippi *

$17,630,000 | 88 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ເບິ່ງລັດ Mississippi River Grants

ການສຶກສາ *

$9,844,000 | 47 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ເບິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ

Neuroscience

$3,464,000 | 1 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ເບິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ Neuroscience ຫຼ້າສຸດ

ສາກົນ

$8,374.987 | ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 73 ໂຄງການ

ເບິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນປະຈຸບັນ

ພາກພື້ນແລະຊຸມຊົນ *

$18,314,720 | 131 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ເບິ່ງພາກສະຫນັບສະຫນູນພາກພື້ນແລະຊຸມຊົນຫຼ້າສຸດ

Midwest Climate & Energy

$18,999,700 | ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 79 ແຫ່ງ

ເບິ່ງເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດເຂດຮ້ອນ Midwest ແລະພະລັງງານ

ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ

$9,164,000 | 151 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ເບິ່ງທີ່ຜ່ານມາ Grants

Minnesota Initiative Foundations

$10,141,000 | 10 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ເບິ່ງທີ່ຜ່ານມາ MIFS Grants

*ເນື່ອງ​ຈາກ ປ່ຽນແປງໃນຍຸດທະສາດການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເຫຼົ່ານີ້ ເຂດໂຄງການ ແລະບໍ່ຍອມຮັບເອົາ ຄຳ ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສຳ ລັບພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ. McKnight ມຸ້ງ ໝັ້ນ ທີ່ຈະຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້.

Grantmaking by Geographic Area

McKnight ໃຫ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາໃນ Minneapolis-St. ພື້ນທີ່ Paul metro, ລັດຂອງພວກເຮົາລັດ Minnesota, ແລະເຂດ Midwest. ໃນຂົງເຂດທີ່ເລືອກ, ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວປະເທດແລະສາກົນ. ນີ້ແມ່ນວິທີການໃຫ້ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກຈັດສັນໃນປີ 2020.

{"type":"pie","data":{"labels":["Minneapolis & St. Paul Metro Area","Greater Minnesota","Minnesota Statewide ","Mississippi River Corridor","U.S.A. (Outside of MN)","International (Outside of the U.S.A.)"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(225,205,0,0.9)","rgba(220,88,42,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#e1cd00","#dc582a","#279989","#0d5257","#f2a900","#7598bc"],"data":[27,15,17,12,21,8],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Minneapolis & St Paul Metro Area: $ {y}", "ລັດ Minnesota: $ {y}", "Minnesota Statewide: $ {y}", "Mississippi River Corridor: $ {y}", "USA ( ນອກເຫນືອຈາກ MN): $ {y} "," International (ນອກເຫນືອຂອງ USA): $ {y} "]
ເຂດ Minneapolis & St Paul Metro

27%

Mississippi River Corridor

12%

Greater Minnesota

15%

ສະຫະລັດອະເມລິກາ (ນອກເຫນືອຈາກ MN)

21%

Minnesota Statewide

17%

ສາກົນ (ນອກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ)

8%

ພາສາລາວ