Lumaktaw sa nilalaman
2 min read

Pagkatapos ng Araw ng Halalan, Nagpapatuloy ang Demokrasya

Mga Personal na Pagninilay sa 2021 Minneapolis at St. Paul Elections

Sa isang taon na nagpakita sa atin kung gaano karupok ang ating demokrasya, nagpapasalamat ako sa rekord na bilang ng mga botante na ginawang mahalaga ang kanilang mga boses-ito ay ang matingkad na palabas ng demokratikong pakikilahok na matagal nang tinukoy kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Minnesotan. 

Hindi alintana kung paano mo naibigay ang iyong balota, alam namin na ang napakaraming karamihan sa atin ay may parehong kagyat na pagnanais na muling isipin ang kaligtasan ng publiko at tiyakin ang pagkakaroon ng pabahay at pagiging abot-kaya upang ang lahat ng ating mga kapitbahay ay umunlad.

Posibleng magkaroon ng maraming katotohanan. Sa init ng mga kampanyang pampulitika, napakadaling kalimutan ang ating mga karaniwang mithiin. Mas lalo tayong nabaon sa ating mga posisyon. Pagkatapos ng eleksyon, kailangan nating tandaan na magkapitbahay pa rin tayo. Ang gawain ng ating magulo, kamangha-manghang, pluralistikong demokrasya ay nagpapatuloy pagkatapos ng Araw ng Halalan at nangangailangan sa atin na hikayatin ang higit na pakikinig kaysa pakikipag-usap, higit na pag-asa kaysa takot, higit na pagmamay-ari kaysa iba.

"Sa init ng mga kampanyang pampulitika, napakadaling kalimutan ang ating mga karaniwang mithiin. Pagkatapos ng eleksyon, kailangan nating tandaan na magkapitbahay pa rin tayo."—TONYA ALLEN, PRESIDENTE

Bawat tao sa ating komunidad-lalo na ang mga itim na lalaki-nararapat sa dignidad ng isang magalang na pakikipagtagpo sa mga tagapagpatupad ng batas at upang maibalik nang buo sa kanilang mga pamilya. Ang mga opisyal ng pulisya na sumasama sa hanay upang marangal na maglingkod upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad ay nararapat din. May hindi maikakaila na katotohanan na tayo ay may sirang sistema. Ang ating komunidad ay nararapat na wakasan ang karahasan—at lahat ay nararapat sa tunay na kaligtasan.

Bawat pamilya-maging ito ay isang solong tao o multi-generational na sambahayan-nararapat na manirahan sa isang komunidad kung saan ang pabahay ay abot-kaya, matatag, sagana, at ligtas. Nakita namin kung paano nakipaglaban ang mga nangungupahan at maliliit na panginoong maylupa sa panahon ng pandemya, na inilalantad ang pangangailangan para sa matalino, makatarungang mga patakaran at pananggalang na nagpoprotekta sa mga pamilya at panginoong maylupa na nangungupahan nang patas, upang umunlad ang ating mga kapitbahayan.  

Upang i-paraphrase ang makata na si Amanda Gorman, dapat tayong lahat ay maglatag ng mga armas upang maiabot natin ang ating mga armas sa isa't isa, lalo na sa mga taong bumoto nang iba kaysa sa atin. Hindi ko iminumungkahi na ito ay magiging madali; actually, kabaligtaran ang iminumungkahi ko. Kailangan nating gawin ang mahirap at mahigpit na gawaing kinakailangan at gamitin ang ating katalinuhan sa Minnesota upang makahanap ng mga solusyon na naghahatid ng epekto. Sa mga mata ng mundo sa amin, ito ang tanging paraan upang matagumpay na maitatala ang landas patungo sa isang mas masigla at patas na Minnesota.

Gaya ng sinasabi ng aking lola noon, "Walang sinuman sa atin ang kasing talino nating lahat." Isa itong aral na madalas kong isinasapuso. Kailangan natin ang lahat-lahat ng boses at pananaw-sa talahanayan upang epektibong harapin ang aming mga hamon at gumawa ng mas matalinong mga diskarte sa muling pagbuo ng isang mas malakas, mas ligtas na komunidad nang sama-sama.

Nobyembre 2021

Tagalog