CGC MN Report AGreenRecoveryForMinnesota ReportGrab

Tulad ng maraming mga estado sa buong US, ang Minnesota ay nakakita ng napakalaking kawalan ng trabaho dahil sa pandemik ng Covid-19, na may halos 260,000 na mga manggagawa, halos 10% ng lakas-paggawa pa rin ang naghahain para sa seguro sa kawalan ng trabaho noong Agosto 2020. Sa kalagayan ng krisis na ito, ang mga Amerikano ay alam kung paano nila nais tumugon ang kanilang gobyerno. Ayon sa kamakailang mga botohan, pito sa sampung mga Amerikano ang nais ang pamumuhunan ng pederal sa mga trabaho na sumusuporta sa malinis na pag-unlad ng enerhiya. Upang matugunan ang pangangailangan na ito, nagtataguyod ng momentum upang lumikha ng isang $35 bilyong berdeng bangko sa antas federal na maghahatid sa mga estado ng pagpopondo upang mamuhunan sa malinis na enerhiya sa pamamagitan ng modelo ng berdeng bangko. Ang modelo ng berdeng bangko, na gumagamit ng pagpopondo sa publiko upang mag-umpok sa pribadong pamumuhunan sa mga mahirap na puhunan na mga bahagi ng merkado, ay matagumpay na na-deploy sa higit sa 12 mga estado upang pondohan ang higit sa $5 bilyon sa mga malinis na proyekto sa enerhiya. Sa pamamagitan ng pagbuo ng nakaraang tagumpay ng berdeng modelo ng bangko at pag-maximize ng kasalukuyang pederal na pagkakataon, ang Minnesota ay maaaring lumikha ng mga trabaho, paganahin ang pagtitipid ng enerhiya para sa mga Minnesotans anuman ang kanilang kita o background ng lahi, at labanan ang mga epekto ng pagbabago ng klima.

Ang ulat na ito ay nagbibigay ng isang pagtatasa ng puwang ng kasalukuyang estado ng malinis na pananalapi sa enerhiya sa Minnesota at nagpapakita ng papel na maaaring gampanan ng isang berdeng bangko sa bridging mga puwang upang mapalawak ang malinis na pag-unlad ng enerhiya sa buong estado. Sa buong tagsibol ng 2020, ang Coalition for Green Capital (CGC) ay nakipagtagpo sa higit sa 35 mga stakeholder kabilang ang mga developer, financer, at mga dalubhasang dalubhasang enerhiya sa Minnesota upang talakayin ang mga puwang na pumipigil sa estado mula sa napagtanto nitong buong malinis na enerhiya at potensyal na kahusayan ng enerhiya. Habang ang mga puwang at solusyon ay nakilala sa maraming mga sektor, ilalagay ng ulat na ito ang ilang mga halimbawang inuuna kung saan maaaring magdulot ng pinakamalaking epekto ang isang berdeng bangko.