Oktubre 15, 2014 - Isa sa limang nakuha na mga papeles na inihanda para sa National Research Summit sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon ng mga Dalubhasang Nag-aaral ng Wika.