Sinusuri ng case study na ito ang mga hamon at aral na natutunan sa loob ng 10-buwan na pag-unlad ng Carbon Efficiency Strategy, isang joint venture sa pagitan ng Mellon Capital Management at The McKnight Foundation, na nag-aalok ng carbon-conscious investors ng isang paraan upang mamuhunan sa mga kumpanya na ang mga kasanayan ay maaaring mabawasan ang carbon emissions .

Noong huling bahagi ng Oktubre 2014, inihayag ni Gabriela "Gabby" Franco Parcella, chairman, president, at CEO ng Mellon Capital Management1 (MCM) at Kate Wolford, presidente ng The McKnight Foundation, ang isang joint venture na tinatawag na Carbon Efficiency Strategy (CES). Ang CES ay kumakatawan sa isang landmark na produkto na nag-aalok ng mga mamumuhunan ng isang mas mababang carbon solusyon sa equity pamumuhunan habang din tuparin ang kanilang katungkulan responsibilidad.

Sinusuri ng Pag-aaral ng Kaso ng CES ang pagpapaunlad ng CES ng Mellon Capital at sinasaliksik ang mga hamon at mga aral na natutunan sa buong prosesong iyon - ang mga pananaw ng ibang mga innovator ay maaaring nais na isaalang-alang kapag lumilikha ng mga bagong produkto sa pananalapi na balanse ang mga pagbalik sa pananalapi at mga kinalabasan sa lipunan na may idinagdag na dimensyon ng isang carbon-specific tumuon.

Tinitingnan ng pag-aaral ang paglikha ng estratehiyang CES sa pamamagitan ng konsepto ng Disenyong Pamamalakad (DL). Ang DL ay isang balangkas para sa mga pinuno na gagamitin sa pagharap sa mga problema nang walang mga solusyon sa madaling o pinagkasunduan.