Lumaktaw sa nilalaman
Photo Credit: Uche Iroegbu Photography, sa kabutihang loob ng TruArtSpeaks
2 min read

Naninindigan Kami para sa Karapatan na Magbigay Ayon sa Ating Mga Pinahahalagahan

(Minneapolis, MN – Disyembre 13, 2023) Sumali ang McKnight Foundation sa Council on Foundations and Independent Sector, kasama ang maraming philanthropic at nonprofit na organisasyon, sa pagpirma ng isang magkasanib na pahayag bilang suporta sa mga karapatan ng mga philanthropic na organisasyon, charitable nonprofit, at indibidwal na donor na magbigay sa mga paraan na naaayon sa kanilang mga halaga. Matuto nang higit pa.

MAGSAMA-SANG PAHAYAG

Naniniwala kami na ang mga philanthropic na organisasyon, charitable nonprofit, at mga indibidwal na donor ay may karapatang gamitin ang kanilang mga halaga at pananaw sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera at iba pang mapagkukunan, gaya ng protektado ng Unang Susog. Kasama diyan ang mga pagsisikap na suportahan ang mga pangkat na nasa gilid ng kasaysayan.

Sa ngayon, ang mga pangunahing karapatang iyon ay inaatake, sa anyo ng isang demanda ng American Alliance for Equal Rights. Kinasuhan ng AAER ang Atlanta-based Walang takot na Pundasyon—pinamumunuan ng mga babaeng Black at nakatuon sa pagbibigay ng mga grant, tool, at mentorship sa mga babaeng may kulay—na sinasabing ang programa nito para sa mga babaeng Black na negosyante ay may diskriminasyon sa lahi.

Bagama't kami ay may iba't ibang pananaw, mga priyoridad sa pagpopondo at mga halaga, kami, ang nakalagdaan, ay sama-samang naninindigan sa pagpapatibay na:

  • Ang mga donasyong pilantropo ay sumusuporta sa ating mga komunidad sa mga paraan na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng ating mga priyoridad at interes.
  • Ang pagbibigay ng kawanggawa ay nagpapahayag ng pag-uugali at isang anyo ng hindi partisan, pinoprotektahan ng konstitusyon na pananalita.
  • May positibong epekto ang Philanthropy para sa mga komunidad at mga layuning pangkawanggawa sa buong bansa, kabilang ang pagsuporta sa mga makasaysayang marginalized na grupo at komunidad.

Ang mga mapagkawanggawa na organisasyon, mga kawanggawa na nonprofit, at mga indibidwal na donor ay may karapatang gamitin ang kanilang mga pananaw sa pamamagitan ng pagbibigay, bilang protektado ng Unang Susog, kahit na ang iba ay maaaring hindi sumasang-ayon sa kung saan pipiliin ng isang nagpopondo na mag-abuloy. Gayunpaman, sama-sama, mayroon tayong tungkulin na tiyakin na ang mga kawanggawa na dolyar ay hindi kailanman nagtataguyod ng poot, ekstremismo, at karahasan.

Nakatuon kami na gawing mas madali para sa mga organisasyon at mga tao na magbigay, sa lahat ng dimensyon ng lipunan, hindi mas mahirap. Nananawagan kami sa mga korte na bale-walain ang demanda na ito at itaguyod ang mga karapatan ng Unang Pagbabago ng mga organisasyong philanthropic, charitable nonprofit, at mga indibidwal na donor na magbigay sa mga paraan na umaayon sa kanilang mga halaga.

Group of people joining hands in front of a mural
Kredito sa larawan: Bruce Silcox

Paksa: Diversity Equity & Inclusion

Disyembre 2023

Tagalog